सामग्रीमा जानुहोस्

छोटा पृष्ठहरू

देखाई रहेको छ५० परिणाम सम्म पहुँच # देखि #५० मा।

हेर्नुहोस् (पहिलेको ५०) (२०५०१००२५०५००)

 1. (इतिहास) ‎नेपाली भाषा व्याकरण ‎[१५ बाइटहरू]
 2. (इतिहास) ‎लिङ्ग, वचन, पुरुष र आदर ‎[२४ बाइटहरू]
 3. (इतिहास) ‎एस्पेरान्तो व्याकरण ‎[२८ बाइटहरू]
 4. (इतिहास) ‎वैदिक काल ‎[८२ बाइटहरू]
 5. (इतिहास) ‎एस्पेरान्तो भाषा ‎[१२२ बाइटहरू]
 6. (इतिहास) ‎ब्रम्हाण्ड ‎[१२४ बाइटहरू]
 7. (इतिहास) ‎सामवेद ‎[१५० बाइटहरू]
 8. (इतिहास) ‎पद्म पुराण ‎[१५४ बाइटहरू]
 9. (इतिहास) ‎अथर्ववेद ‎[१६८ बाइटहरू]
 10. (इतिहास) ‎सरल स्पेनी/पाठ १ ‎[१८९ बाइटहरू]
 11. (इतिहास) ‎विकिबगैचा ‎[२१८ बाइटहरू]
 12. (इतिहास) ‎बालपुस्तक ‎[२१८ बाइटहरू]
 13. (इतिहास) ‎सांस्कृतिक रूपान्तरण ‎[२२२ बाइटहरू]
 14. (इतिहास) ‎संस्कृत भाषा सिकौं ‎[२२३ बाइटहरू]
 15. (इतिहास) ‎विशेषण ‎[२४० बाइटहरू]
 16. (इतिहास) ‎सेतो बाघ ‎[२५१ बाइटहरू]
 17. (इतिहास) ‎अष्टाध्यायी ‎[२६१ बाइटहरू]
 18. (इतिहास) ‎कला र बनाउने लुनी ट्युनहरू: कार्यमा फिर्ता ‎[२६६ बाइटहरू]
 19. (इतिहास) ‎शिखरिणी छन्द ‎[२७१ बाइटहरू]
 20. (इतिहास) ‎बिषय:जीव विज्ञान ‎[३०६ बाइटहरू]
 21. (इतिहास) ‎महामृत्युञ्जय मन्त्र ‎[३१४ बाइटहरू]
 22. (इतिहास) ‎सामान्य ज्ञान/वैश्विक भौगोलिकअवस्थिति ‎[३२४ बाइटहरू]
 23. (इतिहास) ‎मगर भाषा सिकौँ ‎[३३७ बाइटहरू]
 24. (इतिहास) ‎गीता भाष्य (रामानुज) ‎[३३८ बाइटहरू]
 25. (इतिहास) ‎भात ‎[३५४ बाइटहरू]
 26. (इतिहास) ‎सम्पूर्ण नेपाली भाषा व्याकरण ‎[३६० बाइटहरू]
 27. (इतिहास) ‎अर्को गोलार्द्धका मनहरू - सुलोचना मानन्धर धिताल ‎[३९८ बाइटहरू]
 28. (इतिहास) ‎मन्दाक्रान्ता छन्द ‎[४०० बाइटहरू]
 29. (इतिहास) ‎मनुस्मृति ‎[४०९ बाइटहरू]
 30. (इतिहास) ‎श्रीमद्भगवद्गीता ‎[४४३ बाइटहरू]
 31. (इतिहास) ‎सकस (उपन्यास) - जगदीश घिमिरे ‎[५२१ बाइटहरू]
 32. (इतिहास) ‎शब्द सम्बन्धी ‎[५२३ बाइटहरू]
 33. (इतिहास) ‎कारक र विभक्ति ‎[५२४ बाइटहरू]
 34. (इतिहास) ‎गणतन्त्रको खेती: आन्दोलन कविता २०६३ ‎[५५१ बाइटहरू]
 35. (इतिहास) ‎अन्तरमन्को यात्रा ‎[५६९ बाइटहरू]
 36. (इतिहास) ‎पदवर्ग ‎[५९७ बाइटहरू]
 37. (इतिहास) ‎तिलको लड्डू ‎[५९९ बाइटहरू]
 38. (इतिहास) ‎सरल स्पेनी ‎[६३२ बाइटहरू]
 39. (इतिहास) ‎नेपाली भाषा व्याकरण/पृष्ठभूमि र विषय सूचि ‎[६५७ बाइटहरू]
 40. (इतिहास) ‎मुख्य पृष्ठ/पकवान ‎[६६९ बाइटहरू]
 41. (इतिहास) ‎मुख्य पृष्ठ/पुस्तक ‎[६८८ बाइटहरू]
 42. (इतिहास) ‎नेपालको संविधान २०७२/भाग–१ प्रारम्भिक ‎[७०९ बाइटहरू]
 43. (इतिहास) ‎ढिँडो ‎[७६० बाइटहरू]
 44. (इतिहास) ‎विभक्ति ‎[७८४ बाइटहरू]
 45. (इतिहास) ‎नेपालको संविधान २०७२/भाग–२ नागरिकता ‎[७९७ बाइटहरू]
 46. (इतिहास) ‎मुख्य पृष्ठ/बालपुस्तक ‎[७९८ बाइटहरू]
 47. (इतिहास) ‎एक सर्को माया ‎[८०४ बाइटहरू]
 48. (इतिहास) ‎ढकने ‎[८४५ बाइटहरू]
 49. (इतिहास) ‎सरल स्पेनी/विषय सुची ‎[८९० बाइटहरू]
 50. (इतिहास) ‎काल र पक्ष ‎[९४९ बाइटहरू]

हेर्नुहोस् (पहिलेको ५०) (२०५०१००२५०५००)

"https://ne.wikibooks.org/wiki/विशेष:ShortPages" बाट अनुप्रेषित