काल र पक्ष

नेपाली विकिपुस्तकबाट, स्वतन्त्र पुस्तकालय

व्याकरणमा काल भन्नाले क्रियापदले बुझाएकाे समय भन्ने बुझिन्छ । वक्ताले बाेल्ने क्रममा कुन समयकाे कुरा भनिरहेकाे छ भन्ने कुरा क्रियापदकाे अवस्थाले जानकारी गराउँदछ । वक्ताले बितेकाे समयकाे , तत्कालकाे अथवा अाउने समयकाे कस्ताे कुरा गर्दै छ भन्ने कुरा नै व्याकणमा कालका रूपमा अध्ययन गरिन्छ । काल तीन प्रकारका छन् ती हुन् ः १. भूत काल २. वर्तमान काल ३. भविष्यत् काल