नेपालको संविधान २०७२/भाग–२ नागरिकता

नेपाली विकिपुस्तकबाट, स्वतन्त्र पुस्तकालय

भाग–२ नागरिकता[सम्पादन गर्नुहोस्]

(१०) नागरिकताबाट बञ्चित नगरिने
(११) नेपाली नागरिक ठहर्ने
(१२) वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता
(१३) नागरिकता प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ति
(१४) गैर आवासिय नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने
(१५) नेपाली नागरिक