मुख्य पृष्ठ/पकवान

नेपाली विकिपुस्तकबाट, स्वतन्त्र पुस्तकालय
Jump to navigation Jump to search

This randomly chooses a featured recipe to display on the मुख्य पृष्ठ. Create a new featured recipe, add it to the सूची in alphabetical order, and then update the total on this page (X in {{Rand|X|Seed}}).


सबै पकवानहरू »
Sel Roti.jpg
सेलरोटी चामलको पिठोबाट निर्मित नेपालमा पाईने एकप्रकारको खाद्य परिकार हो । यसलाई विशेष पर्व पूजा विवाह आदि धार्मिक कार्यमा पनि विशेष महत्व मानिन्छ ।