वैदिक काल

नेपाली विकिपुस्तकबाट, स्वतन्त्र पुस्तकालय

वेदको काललाई वैदिअक काल भनिन्छ