गीता भाष्य (रामानुज)

नेपाली विकिपुस्तकबाट, स्वतन्त्र पुस्तकालय
Jump to navigation Jump to search

गीता भाष्य रामानुजाचार्य द्वारा श्रीमद्भगवद्गीता मा गरिएको एक व्याख्यात्मक ग्रन्थ हो ।पृष्ठभूमि[सम्पादन]

प्रथम अध्याय