पद्म पुराण

नेपाली विकिपुस्तकबाट, स्वतन्त्र पुस्तकालय

५०००० श्र्लोक भएको यो पुराण दोश्रो सवै भन्दा ठूलो पूराण हो