ब्रम्हाण्ड

नेपाली विकिपुस्तकबाट, स्वतन्त्र पुस्तकालय
Jump to navigation Jump to search

सम्पुर्ण ताराहरुको समुहलाई ब्रम्हाण्ड भनिन्छ