सामवेद

नेपाली विकिपुस्तकबाट, स्वतन्त्र पुस्तकालय
Jump to navigation Jump to search

सामवेद चार वेदमध्येको एक हो।