अथर्ववेद

नेपाली विकिपुस्तकबाट, स्वतन्त्र पुस्तकालय

अथर्व वेद चार वेदमध्येको एउटा हो।