संस्कृत भाषा सिकौं

नेपाली विकिपुस्तकबाट, स्वतन्त्र पुस्तकालय

संस्कृत भाषा शिक्षणमा यहाँलाइ स्वागत छ ।

पुस्तकको बारे[सम्पादन गर्नुहोस्]

पाठहरु[सम्पादन गर्नुहोस्]

पाठ १