विकिपुस्तक:विशेषाधिकार निवेदन

नेपाली विकिपुस्तकबाट, स्वतन्त्र पुस्तकालय
Jump to navigation Jump to search
विशेषाधिकार निवेदन
(Main Page)
प्रशासक
(Bureaucrat)
प्रबन्धक
(Administrator)
बोट
(Bots)
खाता निर्माता
(Account Creators)
आयातकर्ता
(Importer)
अन्य प्रयोगकर्ता अधिकार
(Miscellaneous)
अस्थायी स्वीकृत निवेदनहरू
(Approved Temporary)

नेपाली विकिपुस्तकमा अनेक प्रयोगकर्ता-स्तर स्थापित छन् । जुन यसप्रकार रहेको छ :-

यो परियोजना विभिन्न प्रयोगकर्ताहरुको विकिपुस्तकमा उपलब्ध रहेका केही सदस्य विशेषाधिकार प्रदान गर्नका लागि छन् । जसले उनीहरु आफ्नो विकि-कार्य कुशल तथा सुचारु रुपले गर्न सकोस । नेपाली विकिपुस्तकमा विशेष अधिकारहरू अन्तर्गत निम्न अधिकारहरू उपलब्ध छन् -

  • प्रशासक: प्रशासकको समस्त अधिकार यहाँ हेर्न सकिन्छ ।
  • प्रबन्धक: प्रबन्धकको समस्त अधिकार यहाँ हेर्न सकिन्छ ।
  • स्व:निर्धारित प्रयोगकर्ता (Auto patrolled) :यिनीहरु द्वारा अङ्कित गरिएको सम्पादन साँचो मानिन्छ । यिनीहरु विकिपुस्तकको विश्वसनीय प्रयोगकर्ता मानिन्छ ।
  • समिक्षक (Reviewers) :यो अन्य प्रयोगकर्ताहरुको सम्पादन जाँचने अधिकार राख्दछन् । यिनीहरु द्वारा अङ्कित गरिएको सम्पादन साँचो मानिन्छ जसलाई प्रबन्धक तथा रोल्ब्याकर्सहरुले त्यस सम्पादनलाई फर्काउदैनन ।
  • दर्ता भएका प्रयोगकर्ता :यो प्रयोगकर्ता विकिपुस्तकको ती दर्ता भएका प्रयोगकर्ता हुन् जसले अर्धसुरक्षित लेखहरुलाई सम्पादन गर्न सक्छन् । यो अधिकार दर्ता भएका प्रयोगकर्तालाई दश वटा सम्पादन अथवा चार दिन पछी स्वत: प्राप्त हुन्छ तर यदि कुनै प्रयोगकर्ताले यसको लागि अनुरोध गर्दछ भने त्यसलाई यस वर्गको सदस्य बनाउन सकिन्छ । यस प्रयोगकर्ताको समस्त अधिकार यहाँ हेर्न सकिन्छ ।