श्रीमद्भगवद्गीता/विशेष योगदानकर्ताहरू

नेपाली विकिपुस्तकबाट, स्वतन्त्र पुस्तकालय
अन्वेषणमा जानुहाेस् खाेजमा जानुहाेस्

योगदान गर्ने प्रयोगकर्ता[सम्पादन गर्नुहोस्]

श्रीमद्भगवद्गीतामा आफ्नो अमुल्य योगदान दिने प्रयोगकर्ताहरू यस प्रकार छन् ।

 • बाबुराम ज्ञवाली - गीता महात्म्य
 • बाबु राम ज्ञवाली - पहिलो अध्याय
 • बाबु राम ज्ञवाली - दोस्रो अध्याय
 • बाबु राम ज्ञवाली - तृतीय अध्याय
 • बाबु राम ज्ञवाली - चौथो अध्याय
 • बाबु राम ज्ञवाली - 5 औ अध्याय
 • बाबु राम ज्ञवाली - 6 औ अध्याय
 • बाबु राम ज्ञवाली - 7 औ अध्याय
 • बाबु राम ज्ञवाली - 8 औ अध्याय
 • बाबु राम ज्ञवाली - 9 औ अध्याय
 • बाबु राम ज्ञवाली - 10 औ अध्याय
 • बाबु राम ज्ञवाली - 11 औ अध्याय
 • बाबु राम ज्ञवाली - 12 औ अध्याय
 • बाबु राम ज्ञवाली - 13 औ अध्याय
 • बाबु राम ज्ञवाली - 14 औ अध्याय
 • बाबु राम ज्ञवाली - 15 औ अध्याय
 • बाबु राम ज्ञवाली - 16 औ अध्याय
 • बाबु राम ज्ञवाली - 17 औ अध्याय
 • बाबु राम ज्ञवाली - 18 औ अध्याय