यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पहिचान र यौन विशेषता

नेपाली विकिपुस्तकबाट, स्वतन्त्र पुस्तकालय

यो पुस्तक मार्फत् तपाइँले यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पहिचान र यौन विशेषता (यौभिकयौता) बारेमा सिक्न सक्नुहुनेछ ।

आधारभूत बुझाई[सम्पादन गर्नुहोस्]

जेण्डर ब्रेड तस्वीर

यो तस्वीर जेण्डर ब्रेड तस्वीर भनिन्छ । यो तस्वीरले यौन अभिमुखिकरण, लैङ्गिक पहिचान र यौन विशेषतालाई खण्डकृत ढङ्गले बुझ्न मद्दत गर्छ । यस तस्वीरमा देखाइएको व्यक्तिको खुट्टाको बीच भागमा 'यौन' लेखिएको छ । यसले यौन विशेषतालाई जनाउन खोजेको हो । यस अर्थात् व्यक्तिको यौनाङ्गबाट छुटिने भिन्नतालाई यौन विशेषता भनिन्छ । त्यसै गरी 'लैङ्गिक पहिचान'लाई व्यक्तिको मस्तिष्कमा देखाइएको छ । लैङ्गिक पहिचान भन्नाले हरेक व्यक्तिको भित्री मन वा अन्तरात्माबाट लैङ्गिकता सम्बन्धी आएको व्यक्तिगत अनुभूती र अनुभव एवं भित्री मनबाट आएको आन्तरिक बोध र नीजले त्यसलाई गर्ने प्रस्तुतीकरण तथा आफ्नो लैङ्गिकता चिनाउन प्रयोग गर्ने शब्दवाली हो । त्यसै गरी व्यक्तिको छातीमा मन देखाएर 'यौन अभिमुखिकरण' जनाइएको छ । यसले मनपराउनुलाई जनाउन खोजेको हो । कुनै व्यक्तिले कुन लैङ्गिकताको अरु व्यक्ति तर्फ यौन तथा प्रणयात्मक आकर्षण महसुस गर्दछ भन्ने उसको यौन अभिमुखिकरण हो ।

यौन अभिमुखिकरण[सम्पादन गर्नुहोस्]

प्रत्येक व्यक्तिले कुन लैङ्गिकताका अरु व्यक्ति तर्फ महसुस गर्ने आकर्षण (यौन तथा प्रणयात्मक) उसको यौन अभिमुखिकरण हो । यसलाई यौन झुकाव पनि भनिन्छ ।

लैङ्गिक पहिचान[सम्पादन गर्नुहोस्]

लैङ्गिक पहिचान भन्नाले हरेक व्यक्तिको भित्री मन वा अन्तरात्माबाट लैङ्गिकता सम्बन्धी आएको व्यक्तिगत अनुभूती र अनुभव हो । प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो लैङ्गिकता सम्बन्धि आन्तरिक बोध हुन्छ जसलाई लैङ्गिक पहिचान भनिन्छ ।

यौन विशेषता[सम्पादन गर्नुहोस्]

प्रत्येक व्यक्तिको यौन तथा प्रजनन अङ्गबाट छुट्टिने भिन्नतलाई यौन विशेषता भनिन्छ ।