चित्र:Genderbread Person v4 POSTER 18x26.pdf

पृष्ठ सामग्री अन्य भाषाहरूमा समर्थित छैन।
नेपाली विकिपुस्तकबाट, स्वतन्त्र पुस्तकालय

मूल फाइल(२,५५० × १,६५० पिक्सेलहरू, फाइल आकार: १०.१९ मेगाबाइटहरू, MIME प्रकार: application/pdf)

सारांश

वर्णन
English: The Genderbread Person
मिति
स्रोत https://www.genderbread.org/
लेखक Sam Killermann
अनुमति
(यो फाइल पुनप्रयोग गर्न)
https://itspronouncedmetrosexual.com/2013/11/uncopyright/#

अनुज्ञा प्राप्त गर्दै

Uncopyright
This work has been uncopyrighted and released into the public domain by its creator. It may be used for any reason without restrictions.

English  español  +/−

UncopyrightWTFPLfalsefalsehttps://uncopyright.org/about/
This file, which was originally posted to https://www.genderbread.org/resource/genderbread-person-v4-0, was reviewed on 2 February 2020 by reviewer AntiCompositeNumber, who confirmed that it was available there under the stated license on that date.

Captions

Add a one-line explanation of what this file represents

Items portrayed in this file

जनाउँछ

१२ नोभेम्बर 2018

MIME type अङ्ग्रेजी

application/pdf

फाइल इतिहास

मिति/समय मा क्लिक गरेर त्यससमयमा यो फाइल कस्तो थियो भनेर हेर्न सकिन्छ ।

मिति/समयछोटो चित्रआकारहरूप्रयोगकर्ताटिप्पणी
हालको०३:५६, २१ अप्रिल २०१९छोटो चित्र ०३:५६, २१ अप्रिल २०१९ संस्करणको रुपमा२,५५० × १,६५० (१०.१९ मेगाबाइटहरू)Matinee71User created page with UploadWizard

यस फाइलमा निम्न पृष्ठ जोडिन्छ:

विश्वव्यापी फाइल प्रयोग

निम्न अन्य विकिहरूमा यस फाइलको प्रयोग:

मेटाडाटा