मद्दत:Contributing FAQ

नेपाली विकिपुस्तकबाट, स्वतन्त्र पुस्तकालय


विकिपुस्तक FAQ
यो लेख
विकिपुस्तक एफएक्युको एक खण्ड हो ।
FAQ पृष्ठहरु...

पूरावलोकन
पाठकहरु
योगदान
सम्पादन
प्रवन्धन
प्राविधिक
समस्याहरु
थप

निम्न पनि हेर्नुहोस्...

सहायता पृष्ठ

के म विकि पुस्तकलाई मेरो व्यक्तिगत विकि बनाउनको निम्ति प्रयोग गर्न सक्छु ?[सम्पादन गर्नुहोस्]

विकिपुस्तक पाठ्यपुस्तकहरुको लागि , नामांकित पाठ , निर्देशन सामग्री र निर्देशिका | यदि तपाईले कुनै कागजात बनाउनु भयो र मानिसहरुले त्यो कहाँ छ भन्ने जानुन भन्ने चाहनुहुन्छ , जस्तै कि तपाइले कुनै खुला स्रोत सफ्टवेयर जुन तपाइले निर्माण गर्न सहयोग गर्नु भएको छ , यो तपाईले अफ्नै विकिमा गर्नुपर्ने हुनसक्छ . |विकिपुस्तकमा एक पुस्तक निर्माण गर्नु पनि कुनै खराब उपय होइन| Wikibooks:विकिपुस्तक के हो ?मा विकिपुस्तकमा के गर्न उपयुक्त हुन्न भनेर हेर्नुहोस |

कसले सम्पादन गर्न सक्छन?[सम्पादन गर्नुहोस्]

जसले पनि योगदान गर्न सक्छन, सम्पादन गर्नुहोस् . तपाईलाई खाता खोल्न प्रोत्साहित गरिन्छ प्रवेश गर्नुहोस्, तर यदि तपैलाई चाहना छैन भने खाता खोल्नु अनिवार्य छैन |

मैले किन योगदान गरिरहनु पर्यो?[सम्पादन गर्नुहोस्]

विकिपुस्तकमा किन योगदान गर्ने ?मा हेर्नुहोस |

कसरी योगदान गर्ने?[सम्पादन गर्नुहोस्]

धेरै उपायहरु छन् | योगदान गर्ने उपायहरु. तपाइले पृष्ठ सम्पादन गर्नुहोस् , नयाँ पुस्तक या पृष्ठ निर्माण गर्नुहोस्, विकिपुस्तकलाई सार्वजनिक करण गर्नुहोस्, वा चन्दा दिनुहोस|

कसरी चन्दा दिने?[सम्पादन गर्नुहोस्]

विकिपुस्तकको संचालक संस्था, विकिमीडियालाई कसरी चन्दा दिने भनेर जान्नको लागि , चन्दा उठान तथा दानमा हेर्नुहोस्

के मैले आफ्नो वास्तविक नाम दिइरहनु आवश्यक हुन्छ ?[सम्पादन गर्नुहोस्]

पर्दैन ।तपाईँले आफ्नो वास्तविक नाम दिइरहनु आवश्यक छैन ।कोही मानिसहरुले आफ्नो वास्तविक नाम दिन्छन, तर कोहि दिदैनन्,।कोही मानिस आफ्नो योगदान सबैले जानुन् भन्ने चाहन्छन ।कोही मानिस स्वतन्त्र ज्ञान आदानप्रदानलाई प्रोत्साहित गर्छन ।

मैले कसरी मेरो प्रयोगकर्ता नाम परिवर्तन गर्ने?[सम्पादन गर्नुहोस्]

तपाईले नाम परिवर्तनको लागि Wikibooks:Reading room/Administrative Assistance/Renamingमा आवेदन गर्न सक्नुहुन्छ । यस प्रक्रियाले तपाईका योगदानका श्रेय नयाँ खातामा सारिएको छ कि छैन भन्ने पनि निश्चित गर्छ । यदि तपाईलाई यसको मतलब छैन भने नयाँ खाताको श्रृजना गर्न सक्नुहुन्छ ।

के कुनै विषयमा छलफल या वादविवाद गर्न सकिन्छ?[सम्पादन गर्नुहोस्]

कुनै पनि पुस्तकको सुधार सम्बन्धी छलफल, पृष्ठहरु तथा विकिपुस्तक पनि स्वागत छ । प्राय छलफलहरु पृष्ठको छलफलपृष्ठमा ठाउँ लिन्छन । तपाईले अध्यन कोठा पनि विकिपुस्तक समूदायको बारेमा छलफलको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । आरु कुनै छलफलविकिभर्सिटीसँग सम्बन्धित हुन सक्छन ।

म कुन भाषा प्रयोग गर्न सक्छु?[सम्पादन गर्नुहोस्]

पुस्तकहरु तथा वार्तालापहरु नेपालीमा लेखिनु पर्ने छन् । कृयया अरू मानिसहरु जो नेपाली बुझ्दैनन् उनीहरुको लागि विकिपुस्तकका अरु भाषाका आयोजनाहरु प्रयोग गर्नुहोला ।

मैले कुन हिज्जे प्रयोग गर्ने?[सम्पादन गर्नुहोस्]

पुस्तकहरु सामान्य नेपली वर्णविन्यास नियम अनुसार लेखिनु पर्ने छ । तपाईले हाल चलन चल्तिमा रहेको हिज्जेको नियम प्रयोग गर्नु बेस हुन्छ ।

How do I spell-check a page?[सम्पादन गर्नुहोस्]

You can use an online spell checker such as Spellonline, or paste the text into your favorite text editor or word processor first, edit and spell check there, and then paste back into your browser to preview. Additionally, some browsers include spelling correction for all text editing files. Such is the case of all Cocoa browsers for MacOS X (Safari, Camino, OmniWeb, etc) and Firefox. Please see the documentation for your particular browser/operating system to turn this option on.


I found works on the same subject, now what?[सम्पादन गर्नुहोस्]

Books often have a unique scope, target audience, style, and method of teaching a subject. If two or more books are similar enough you can see what others think by suggesting a merger on the discussion page for one of the books or pages and leave a quick note with a link on the other discussion pages. If you know which book or page you would like to merge works into the discussion should be done on the discussion page for that book or page, and you should also add {{mergeto}} or {{mergefrom}} to the pages or books in question. You should use the Wikibooks:Decision making process to decide when or if you can merge them yourself.

Is there a standard convention for X?[सम्पादन गर्नुहोस्]

See the Manual of Style

What file formats are supported?[सम्पादन गर्नुहोस्]

SVG is preferred for diagrams, maps, and other non-photographic images. You can use JPEG for photographs, and PNG for drawings. GIF can be used instead of PNG, but it is discouraged because of patent reasons. Ogg Vorbis is preferred for sound; MP3 is tolerated but also discouraged for the same reason as GIF.

Why limit pages to 30 kilobytes in size?[सम्पादन गर्नुहोस्]

Some people use dialup or use mobile devices which can drastically effect the length of time it will take to download and load a page longer then 30 kilobytes. Additionally some web browsers may have an upper limit on how much text can be placed into or edited in text boxes.

How do I undo vandalism or restore a previous version?[सम्पादन गर्नुहोस्]

See Wikibooks:How to revert a page to an earlier version and Wikibooks:Dealing with vandalism

What is Recent Changes, and what do the abbreviations there mean?[सम्पादन गर्नुहोस्]

Recent Changes lists all the edits that have been made over a given time period. See Help:Recent Changes for info.

Why are some links different from others?[सम्पादन गर्नुहोस्]

Pages which have not yet been created or started either appear in red or include a question mark next to them depending on your preferences. Either way, you can click on that link and start a page with that name. Please search Wikibooks before starting new pages on a topic. Books may already have a page on the topic you wish to contribute to, or there may also be a book on the topic you wish to contribute to. See Wikibooks:Naming policy for information on how to name pages.

What happens when two users edit a page at the same time?[सम्पादन गर्नुहोस्]

This is called an "edit conflict". The first person to click "Save page" has their changes saved. The second person will get a conflict screen that displays both versions in separate windows, along with a summary highlighting the differences (typically showing the edits of both users, except those which both have made exactly the same), and instructions on how you should proceed. It's virtually impossible to lose any data.

Can I lose my work mid-edit?[सम्पादन गर्नुहोस्]

If your computer or web browser crashes mid-edit you may lose your work. Firefox can sometimes recover from this, and will not only return you to the last page you were at but include any changes you've made to text boxes. If the server is unresponsive, you can often recover your work by clicking the back button. To some extent, you may be able to guard against work loss by using a word or text editor.

Is there an easy way I can track changes?[सम्पादन गर्नुहोस्]

If you are a logged-in user, on every page you will see a link that says "Watch this page". If you click on it, the page will be added to your personal watchlist. Your watchlist will show you the latest changes on your watched pages. Every page also includes a rss and atom feed that anyone (even unregistered users) can subscribe to which can be used to keep track of a page's changes.

Can I adjust the number of changes shown by default?[सम्पादन गर्नुहोस्]

Yes. The number of changes shown by default can be changed in your preferences.

Can I link to other websites?[सम्पादन गर्नुहोस्]

Wikibooks is not a web directory. Books should be reasonably self contained. External links should be relevant and support works, not replace works. The current convention is to place external links on dedicated page specifically for all links. However, sometimes links are placed within footnotes or in a separate section at the bottom of a page. See Help:Links for different ways to create external links.

A contributor is being unreasonable. Help![सम्पादन गर्नुहोस्]

See Wikibooks:Staying cool when the editing gets hot and Wikibooks:Problem users.

Can I copy works to Wikibooks that I got special permission for?[सम्पादन गर्नुहोस्]

Unless you have permission to use textual works under the terms of the GNU Free Documentation License, a similar and compatible license, or the work is in the public domain, the work cannot be used on Wikibooks. So you may have to ask the copyright holder of the material to license it under GFDL (See Wikibooks:Boilerplate request for permission). Any other works must satisfy the requirements set out by Wikibooks:Media.

Can I copy public domain works that are reproduced in copyright works?[सम्पादन गर्नुहोस्]

A copyright claim cannot be made provided the out-of-copyright work hasn't been altered. If it was in the public domain before they used it, it's still in the public domain afterward.

Does using a GIF image violate the GFDL because of its patent?[सम्पादन गर्नुहोस्]

Note: the LZW patent owned by Unisys has expired on June 20, 2003 in the United States, and have also been expired in other countries since July 7, 2004. Some of the below may no longer be relevant Like all legal questions, however, there are still issues to be resolved, including other conflicting patents on the LZW algorithm, as well as data compression patents that may more generally apply. "Consult an attorney for more legal advice."
The LZW compression algorithm used with the GIF format is patented . It is nevertheless legally permissable to produce gif's and release them under the GFDL, just like it is legal to produce a CD-ROM with GFDL material even though the CD-ROM format is patented. People who write or use gif creation programs are bound by the patent. There may also be separate licensing fees for distribution of patented multimedia data formats like GIF images, which if not in fact at least in philosophy violate the principles of the GFDL, preventing you from freely using the image or picture. That is why free software generally does not support the format anymore. That being said, we encourage Wikibookians to use the technically superior and patent-free PNG format instead of GIF.

Works in Japan cannot be released into the public domain! What can I do?[सम्पादन गर्नुहोस्]

Technically, there is still expiration in Japan too. So if the works exceeded expiration term, they are considered public domain. Otherwise, they cannot be public domain.

See also Wikibooks:Glossary

What's the difference between a page and a module?[सम्पादन गर्नुहोस्]

The term "page" encompasses all the material on Wikibooks, including instructional resource topics, talk pages, documentation, and special pages such as Recent Changes. "module" is a narrower term referring to a page containing an instructional resource entry. Thus, all modules are pages, but not all pages are modules. See Wikibooks:What is a module for more.

What is an orphan?[सम्पादन गर्नुहोस्]

An orphan is a module that no other module links to. These can still be found by searching Wikibooks, but it is preferable to find another module where a link can be added. You can find a list of orphan modules from Special:Lonelypages.

What is a stub?[सम्पादन गर्नुहोस्]

A stub on Wikibooks is a very short module, generally of one paragraph or less. Most people hate stubs, even though they are probably a necessary evil. Many excellent modules started out as short stubs. Existing stubs should be expanded into proper modules: there is a hand-made list at Wikibooks:Find or fix a stub, and a generated list at special:Shortpages. If you want to write a stub module, there are some helpful suggestions on Wikibooks:The perfect stub module

What is a minor edit? When should I use it?[सम्पादन गर्नुहोस्]

When editing a page, a logged-in user has the option of flagging the edit as a "minor edit". When to use this is somewhat a matter of personal preference. The rule of thumb is that an edit of a page that is spelling corrections, formatting, and minor rearranging of text should be flagged as a "minor edit". A non minor edit is basically something that makes the entry worth relooking at for somebody who wants to watch the module rather closely, so any "real" change, even if it is a single word. If information is added to, or removed from a page then the edit should not be marked minor.
This feature is important, because users can choose to hide minor edits in their view of the Recent Changes page, to keep the volume of edits down to a manageable level.

Wikibooks is great! How can I spread the word?[सम्पादन गर्नुहोस्]

See Wikibooks:Building Wikibooks membership for some ideas.

Where do I find more information beyond this FAQ?[सम्पादन गर्नुहोस्]

You can start by reading the introduction at Wikibooks:Welcome, newcomers. Help:Contents lists all the help pages that Wikibooks has. You may also find some books on Wikibooks helpful, such as Using Wikibooks or Editing Wikitext. Also try our new service of superiorpapers.

ढाँचा:WikibooksFAQBottom