होली

नेपाली विकिपुस्तकबाट, स्वतन्त्र पुस्तकालय
अन्वेषणमा जानुहाेस् खाेजमा जानुहाेस्

गहिरिताल

 • रचो रचो हिमान्जल ब्याऊँ ॐ । ॐ । गौरा को ब्याउन शिव चले ।
 • कौन दिशाको माडा उँ । २
 • कौन दिशाको ब्याउँ — ॐ गौराको ब्याउन................
 • पश्चिम दिशाको माडाउँ । २
 • उत्तर दिशाको ब्याउँ — ॐ गौराको ब्याउन.............
 • कौन तिथिको वरत –२
 • कौन तिथिको ब्याँउँ ॐ गौराको ब्याँउन.......
 • एकादशि को वरत २
 • दुवादशी को ब्याँउँ ॐ गौराको ब्याउन.......

ताल धुमाल[सम्पादन गर्नुहोस्]

 • मत् जाहो पिया होली, आय रही, मत जाहो पिया होली आय रही ।
 • आयो बशंत सवि बन फुले ।
 • ऐसि नयाँ ऋतु आँय रहि ।। मत् जाहो.......
 • मोर चकोर पपिया बोले ।
 • कोयल सयु(स्वर) सुनाय रहे ।। मत् जाहो .......
 • जिनके पिया परदेश वसंत है ।
 • उनकि नारी सोच रही ।। मत् जाहो ......
 • जिनके पिया नित धरपर बैठे ।
 • उनकि नारी रंग रहि मत जाहो ....
 • आवो गोरी खेलौं होली ।
 • रंग मे धुम उडाय रही ।। मत जाहो ......
 • जो । जो । तान मरे मुरली पर ।
 • सो । सो तान सुनाय रहि – मत जाहो ....

सुन्दर बर राम सलौना है–सुन्दर बर राम सलौना है[सम्पादन गर्नुहोस्]

 • कौन पुरीको जन्म तुहारो (तुम्हारो) ।
 • कौन राजा का छौना है – सुन्दर वर.....
 • अवधपुरीको जन्म हमारो ।
 • राजा दशरथका छौना हौ – सुन्दर वर....
 • कौन के कोखि जनम लियो है ।
 • कौनले दुध पिलाया है – सुन्दरु वर.....
 • कौशिल्या कोखि जन्म हमारौ ।
 • सोमित्रा दुध पिलाया है – सुन्दर वर ....
 • काँहि के कारण जन्म तुम्हारो ।
 • कौन पुरीमे जाना है – सुन्दर वर..
 • रावण मारन जन्म हमारो ।
 • जनक पुरीमे जाना है – सुन्दर वर ...

भुज दशरथ नन्दन जनक लली—२[सम्पादन गर्नुहोस्]

 • दशरथ पुत्र प्रकट भए है ।
 • राजा जनक कि भइ है लली – भजु...
 • सिता स्वयम्वर यज्ञ रचो है ।
 • बात चलि है धनुष कि वलि – भजु...
 • कठिन धनुष है शिव शंकर को ।
 • कठिन धनुष को खण्ड वलि – भजु...
 • सव देशनके भुपति आए ।
 • राजा जनक के द्धार वली– भजु..
 • विश्वामित्र जनक पुर आए ।
 • संग लिए रघुनाथ वलि, –भजु
 • वाँया करसे धनुष उठाए ।
 • कठिन धनुष को खण्ड वलि – भजु....
 • सब देश के भुपती जोथे ।
 • धनुष न तोडी लजाय वलि– भजु ...

गहिरी[सम्पादन गर्नुहोस्]

 • क— दीपक ज्योती वदन वरसो सिय सुन्दर चन्द्र सुरज लाए ।
 • ख— वर पाए – वर पाए रघुनाथ हरे । सीता परमेश्वर – वर पाए
 • धन्य धन्य सीता भाग्य तुमारो ।
 • रघुवरजैसे पतिपाए – सीतापरमेश्र वरपाए र
 • धन्य धन्य सीता भाग्य तुमारो ।
 • दशरथजैसे सशुरपाए –सीता परेमेश्वर पाए ।
 • धन्य धन्य सीता भाग्य तुमारो
 • कौशिल्याजैसी सासुपाए – सीतापरमेश्वर पाए
 • धन्य धन्य सीता भाग्य तुमारो
 • अयोध्याजैसी पुरीपाए –सीता परमेश्वर पाए ।
 • धन्य धन्य सीता भाग्य तुमारो
 • लक्ष्मणजैसे देवर पाए –सीता परमेश्पर पाए ।
 • धन्य धन्य सीता भाग्य तुमारो ।
 • सुग्रीवजैसे मितपाए – सीता परमेश्वर पाए ।
 • धन्य धन्य सीता भाग्य तुमारो ।
 • हनिमन्तजैसे दुतपाए– सीता परमेश्वर पाए ।