सजिलो कोमलगीता

नेपाली विकिपुस्तकबाट, स्वतन्त्र पुस्तकालय

कृति  : सजिलो कोमल-गीता

विधा : श्रीमद्भगवद्गीता पद्यानुवाद
अनुवादक : कोमलप्रसाद पोखरेल
कनकाई नगरपालिका–३, सुरुङ्गा, झापा
०२३–५५०१५७, ९८४४६६५४४४
प्रकाशिकाद्वय : पुण्यप्रभा कट्टेल (अमेरिका)
पुष्पादेवी प्रसाई (काठमाडौं)

प्रकाशन : वि.सं. २०७५

सर्वािधकार : लेखकमा
ISBN NO  : 978-9937-0-5403-4
मूल्य  : कडा आवरण रु. ५५०।–
 : नरम आवरण रु. ४५०।–
मुद्रण : बुद्ध अफसेट प्रेस, बिर्तामोड

९८४२६५६३८३, ९८४२७१०२३३