प्रयोगकर्ता समूह अधिकार

Jump to navigation Jump to search

निम्न सूची यस विकिमा परिभाषित समूहहरू र तिनीहरूले प्रयोगगर्न सक्ने संबद्ध अधिकारहरूको हो । यसमा निजी अधिकारहरूको बारेमा अतिरिक्त सूचना हुनसक्छ।

 • प्रदान गरिएका अधिकारहरू
 • फिर्ता गरिएका अधिकारहरू
समूहअधिकारहरू
(सबै)
 • Create short URLs (urlshortener-create-url)
 • Merge their account (centralauth-merge)
 • Use the VIPS scaling test interface Special:VipsTest (vipsscaler-test)
 • आफ्नो अबलोकन सूची सम्पादन गर्नुहोस् । ख्याल राख्नु यस अधिकार विना पनि केहि कार्यबाट पृष्ठहरू थप गर्न सकिन्छ । (editmywatchlist)
 • आफ्नो निजी जानकारी (जस्तैः इमेल ठेगाना, बास्तविक नाम) सम्पादन गर्नुहोस् (editmyprivateinfo)
 • आफ्नो व्यक्तिगत डेटा हेर्नुहोस (उदाहरण इमेल ठेगाना, सहि नाम) (viewmyprivateinfo)
 • छलफल पृष्ठ सृजना गर्नुहोस् (createtalk)
 • तपाईँका अभिरुचीहरू सम्पादन गर्नुहोस् (editmyoptions)
 • तपाईंको निगरानी सूची हेर्नुहोस् (viewmywatchlist)
 • दुर्व्यवहार फिल्टरहरु हेर्ने (abusefilter-view)
 • दुर्व्यवहार लग हेर्ने (abusefilter-log)
 • नयाँ प्रयोगकर्ता खाता सृजना गर्नुहोस्। (createaccount)
 • पृष्ठ निर्माण गर्नुहोस (छलफल पृष्ठहरू बाहेक) (createpage)
 • पृष्ठहरू पढ्नुहोस् (read)
 • पृष्ठहरू सम्पादन गर्नुहोस् (edit)
 • लेखन API प्रयोग गर्ने (writeapi)
खाता निर्माणकर्ताहरू
(सदस्यहरूको सूची)
 • दर सीमाले असर नपार्ने (noratelimit)
स्वत निश्चित गरिएका प्रयोगकर्ताहरू
 • "नयाँ तथा दर्ता भएका प्रयोगकर्ताहरूलाई अनुमति दिने" अनुरूप सुरक्षित गरिएको पृष्ठहरूलाई सम्पादन गर्नुहोस् (editsemiprotected)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • आइपी दर सीमाले असर नपार्ने (autoconfirmed)
 • पुस्तकहरूलाई समुदाय पृष्ठको रूपमा सङ्ग्रह गर्ने (collectionsaveascommunitypage)
 • पृष्ठहरू सार्ने (move)
 • प्रयोगकर्ता पृष्ठको रूपमा पुस्तक सङ्ग्रह गर्ने (collectionsaveasuserpage)
 • विस्तृत दुरुपयोग लग प्रविष्टीहरू हेर्नुहोस् (abusefilter-log-detail)
बोटहरू
(सदस्यहरूको सूची)
 • "नयाँ तथा दर्ता भएका प्रयोगकर्ताहरूलाई अनुमति दिने" अनुरूप सुरक्षित गरिएको पृष्ठहरूलाई सम्पादन गर्नुहोस् (editsemiprotected)
 • API खोजको लागि उच्च सीमा प्रयोग गर्नुहोस् (apihighlimits)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • आइपी दर सीमाले असर नपार्ने (autoconfirmed)
 • आफ्नो सम्पादनहरूलाई गस्ती गरिएको रुपमा चिनो लगाउनुहोस् (autopatrol)
 • दर सीमाले असर नपार्ने (noratelimit)
 • पृष्ठ सार्दा स्रोत पृष्ठबाट पठाउने लिंक नबनाउने (suppressredirect)
 • लेखन API प्रयोग गर्ने (writeapi)
 • वार्ता पृष्ठहरूमा सानो परिवर्तन गर्दा प्रयोगकर्ताहरूलाई "तपाईंको लागि नयाँ सन्देश छ" भनी देखाउने (nominornewtalk)
 • स्वाचालित कार्यको रुपमा व्यवहार गर्ने (bot)
प्रशासकहरू
(सदस्यहरूको सूची)
प्रयोगकर्ताहरू जाँच्ने
(सदस्यहरूको सूची)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • दुरुपयोग लगमा व्यक्तिगत डेटा हर्ने (abusefilter-privatedetails)
 • प्रयोगकर्ता जाँच लग हेर्ने (checkuser-log)
 • प्रयोगकर्ताहरूका आईपी ठेगानाहरू र अन्य जानकारी जाँच्ने (checkuser)
निश्चित गरिएका प्रयोगकर्ता
(सदस्यहरूको सूची)
 • "नयाँ तथा दर्ता भएका प्रयोगकर्ताहरूलाई अनुमति दिने" अनुरूप सुरक्षित गरिएको पृष्ठहरूलाई सम्पादन गर्नुहोस् (editsemiprotected)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • आइपी दर सीमाले असर नपार्ने (autoconfirmed)
 • पुस्तकहरूलाई समुदाय पृष्ठको रूपमा सङ्ग्रह गर्ने (collectionsaveascommunitypage)
 • पृष्ठहरू सार्ने (move)
 • प्रयोगकर्ता पृष्ठको रूपमा पुस्तक सङ्ग्रह गर्ने (collectionsaveasuserpage)
 • विस्तृत दुरुपयोग लग प्रविष्टीहरू हेर्नुहोस् (abusefilter-log-detail)
आयातकर्ताहरू
(सदस्यहरूको सूची)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • अरु विकिबाट पृष्ठहरू आयात गर्ने (import)
 • फाइल अपलोडबाट पृष्ठ आयात गर्ने (importupload)
अन्तरमोहडा सम्पादक
(सदस्यहरूको सूची)
 • Edit other users' JSON files (edituserjson)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • अरु प्रयोकर्ताको जाभास्क्रिप्ट फाइलहरू सम्पादन गर्ने (edituserjs)
 • अरु प्रयोगकर्ताको CSS फाइलहरू सम्पादन गर्ने (editusercss)
 • प्रयोगकर्ता अन्तरमोहडा सम्पादन गर्ने (editinterface)
आईपी रोक माफी
(सदस्यहरूको सूची)
 • Bypass automatic blocks of Tor exit nodes (torunblocked)
 • IP रोक,स्वत: रोक तथा स्तर रोक कटेर जाने (ipblock-exempt)
Oversighters
(सदस्यहरूको सूची)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Hide entries in the abuse log (abusefilter-hide-log)
 • View hidden abuse log entries (abusefilter-hidden-log)
 • एक प्रयोगकर्ता नाम रोक्ने, सार्वजनिकहुनबाट लुकाउने (hideuser)
 • कुनै पनि प्रयोगकर्ताबाट भएको विशेष पृष्ठ संशोधनलाई‍ देखाउने, लुकाउने तथा पुनः देखाउने (suppressrevision)
 • कुनै प्रयोगकर्ताबाट लुकाइएका संशोधनलाई देखाउनु होस् (viewsuppressed)
 • खुलाइएको पृष्ठहरू मेटाउने र मेटाएको रद्द गर्ने (deleterevision)
 • विशेष लग प्रविष्टी मेटाउने तथा पुनःल्याउने (deletelogentry)
 • व्यक्तिगत लगहरू हेर्ने (suppressionlog)
स्टेवार्डहरू
(सदस्यहरूको सूची)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • दर सीमाले असर नपार्ने (noratelimit)
 • प्रयोगकर्ताका अधिकारहरू सम्पादन गर्ने (userrights)
 • लामो इतिहास भएको पृष्ठहरू मेट्ने (bigdelete)
प्रबन्धकहरू
(सदस्यहरूको सूची)
 • "नयाँ तथा दर्ता भएका प्रयोगकर्ताहरूलाई अनुमति दिने" अनुरूप सुरक्षित गरिएको पृष्ठहरूलाई सम्पादन गर्नुहोस् (editsemiprotected)
 • "प्रबन्धकहरूलाई मात्र अनुमति दिने" को हैसियतले सुरक्षित पृष्ठहरू सम्पादन गर्ने (editprotected)
 • API खोजको लागि उच्च सीमा प्रयोग गर्नुहोस् (apihighlimits)
 • Create short URLs (urlshortener-create-url)
 • Disable global blocks locally (globalblock-whitelist)
 • Edit other users' JSON files (edituserjson)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • IP रोक,स्वत: रोक तथा स्तर रोक कटेर जाने (ipblock-exempt)
 • Mass delete pages (nuke)
 • Modify abuse filters with restricted actions (abusefilter-modify-restricted)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Override the spoofing checks (override-antispoof)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • Send a message to multiple users at once (massmessage)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • View abuse filters marked as private (abusefilter-view-private)
 • View disallowed title list log (titleblacklistlog)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • अरु प्रयोगकर्ताहरूलाई सम्पादन गर्नबाट रोक्नुहोस् (block)
 • अरु विकिबाट पृष्ठहरू आयात गर्ने (import)
 • अरुको सम्पादनहरूलाई गस्ती गरिएको रुपमा चिनो लगाउनुहोस् (patrol)
 • आइपी दर सीमाले असर नपार्ने (autoconfirmed)
 • आफैले अपलोड गर्नुभएको रहिआएको फाइल अधिलेखन गर्ने (reupload-own)
 • आफ्नो सम्पादनहरूलाई गस्ती गरिएको रुपमा चिनो लगाउनुहोस् (autopatrol)
 • एक प्रयोगकर्तालाई इमेल पठाउनबाट रोक्ने (blockemail)
 • खुलाइएको पृष्ठहरू मेटाउने र मेटाएको रद्द गर्ने (deleterevision)
 • डाटाबेसबाट tags हटाउनुहोस् (deletechangetags)
 • डाटाबेसबाट tags बनाउने र हटाउने (managechangetags)
 • तिनीहरूको सह-पृष्ठसहित पृष्ठहरू सार्ने (move-subpages)
 • दर सीमाले असर नपार्ने (noratelimit)
 • दुर्व्यवहार फिल्टर परिमार्जन गर्ने (abusefilter-modify)
 • नयाँ प्रयोगकर्ता खाता सृजना गर्नुहोस्। (createaccount)
 • निगरानी नगरिएका पृष्ठहरूको सूची हेर्ने (unwatchedpages)
 • पछाडि फर्काउने सम्पादनहरूलाई बोट सम्पादनकारुपमा चिनो लगाउने (markbotedits)
 • पछिल्लो प्रयोगकर्ताको सम्पादनहरूलाई छरितो रूपमा पछाडि फर्काउने (rollback)
 • पृष्ठ सार्दा स्रोत पृष्ठबाट पठाउने लिंक नबनाउने (suppressredirect)
 • पृष्ठका इतिहासहरु बुझाउने (mergehistory)
 • पृष्ठको सामग्री नमुना सम्पादन (editcontentmodel)
 • पृष्ठहरू मेट्ने (delete)
 • पृष्ठहरू सार्ने (move)
 • प्रयोगकर्ता अन्तरमोहडा सम्पादन गर्ने (editinterface)
 • फाइलहरू उर्ध्वभरण गर्ने (upload)
 • फाइलहरू सार्ने (movefile)
 • मूल(root) प्रयोगकर्ताको पृष्ठहरू सार्ने (move-rootuserpages)
 • मेटाइएका संशोधन बीचका मेटाइएका पाठ र परिवर्तनहरू हेर्ने (deletedtext)
 • मेटाइएको इतिहास प्रविष्टीहरु हेर्ने, तिनीहरुसँग सम्बद्ध पाठ बिना (deletedhistory)
 • मेटिएका पृष्ठहरू खोज्ने (browsearchive)
 • मेटेको पृष्ठ फिर्तागर्ने (undelete)
 • रहेका फाइललाई अधिलेखन गर्ने (reupload)
 • विशेष लग प्रविष्टी मेटाउने तथा पुनःल्याउने (deletelogentry)
 • विस्तृत दुरुपयोग लग प्रविष्टीहरू हेर्नुहोस् (abusefilter-log-detail)
 • श्रेणी पृष्ठ सार्नुहोस (move-categorypages)
 • साझा मिडिया भण्डारमा स्थानियरुपमा फाइलहरू अधिक्रमण गर्ने (reupload-shared)
 • सुरक्षास्तरहरू परिवर्तन गर्ने र क्यासकेड-सुरक्षित पृष्ठहरूलाई सम्पादन गर्ने (protect)
 • समूह: आईपी रोक माफी थप्ने
 • समूह: आईपी रोक माफी हटाउने
ट्रान्सविकि आयातकर्ताहरू
(सदस्यहरूको सूची)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • अरु विकिबाट पृष्ठहरू आयात गर्ने (import)
प्रयोगकर्ताहरू
(सदस्यहरूको सूची)
 • Edit your own user JSON files (editmyuserjson)
 • Manage OAuth grants (mwoauthmanagemygrants)
 • View the spam blacklist log (spamblacklistlog)
 • अन्य प्रयोगकर्ताहरूलाई इमेल पठाउने (sendemail)
 • एकको परिवर्तन सहित tags लागु गर्ने (applychangetags)
 • छलफल पृष्ठ सृजना गर्नुहोस् (createtalk)
 • जोड्ने र हटाउने स्वतन्त्र ट्याग व्यक्तिगत अवतरणहरू र लग इन्ट्रीहरूमा (changetags)
 • तपाईंको आफ्नो CSS फाइलहरू सम्पादन गर्नुहोस् (editmyusercss)
 • तपाईंको आफ्नो जाभा स्क्रिप्ट फाइलहरू सम्पादन गर्ने (editmyuserjs)
 • पृष्ठ निर्माण गर्नुहोस (छलफल पृष्ठहरू बाहेक) (createpage)
 • पृष्ठहरू पढ्नुहोस् (read)
 • पृष्ठहरू सम्पादन गर्नुहोस् (edit)
 • मूल(root) प्रयोगकर्ताको पृष्ठहरू सार्ने (move-rootuserpages)
 • लेखन API प्रयोग गर्ने (writeapi)
 • श्रेणी पृष्ठ सार्नुहोस (move-categorypages)
 • सम्पादनलाई सामान्य चिनो लगाउने (minoredit)
 • साइटको क्याश( cache) निश्चित नगरिकनै पर्ज(Purge) गर्ने (purge)

नामपद रोक

नामपदप्रयोगकर्तालाई सम्पादन गर्ने अधिकार(हरू) दिने
मीडियाविकि
 • प्रयोगकर्ता अन्तरमोहडा सम्पादन गर्ने (editinterface)
Gadget
 • Edit gadget JavaScript and CSS pages (gadgets-edit)
Gadget definition
 • Edit gadget definitions (gadgets-definition-edit)