सामग्रीमा जानुहोस्

विकिपुस्तक:कार्ड सूची कार्यालय

नेपाली विकिपुस्तकबाट, स्वतन्त्र पुस्तकालय


विकिपुस्तकमा पिडिएफको रूपमा डाउनलोड गर्न सकिने पुस्तकहरूको सङ्ग्रहबाट ७७ लेखहरू प्रकाशित भएका छन् ।

विकिपुस्तकमा उपलब्ध सामग्रीहरूको निर्देशिका

यहाँ विकिपुस्तकमा प्रकाशित सबै पुस्तकहरू उपलब्ध छन् । नयाँ पुस्तकहरूको सम्बन्धमा पठन कक्षमा उल्लेख गरिनेछ । हालै प्रकाशित पुस्तकहरूलाई कार्ड सूची स्रोतमा वर्गीकृत गर्नुपर्छ । यहाँ सबै पुस्तकहरूलाई विषयको आधारमा विभिन्न विभागमा विभाजित गरिएको छ ।

श्रेणी Books by completion status फेला परेन
श्रेणी Books by reading level फेला परेन