प्रयोगकर्ता:Vanished user jfyedt7

नेपाली विकिपुस्तकबाट, स्वतन्त्र पुस्तकालय
(प्रयोगकर्ता:Vit Kozबाट अनुप्रेषित)
Jump to navigation Jump to search
Babel प्रयोगकर्ता जानकारी
ne-0 यी प्रयोगकर्तासित नेपाली भाषाको ज्ञान छैन (अथवा कठिनता पूर्वक बुझ्दछन्).
भाषा अनुसार प्रयोगकर्ताहरू