प्रयोगकर्ता:Ramesh S.Bohara

नेपाली विकिपुस्तकबाट, स्वतन्त्र पुस्तकालय

  • नाम - रमेश सिंह बोहरा
  • स्थाइ ठेगना - कैलपाल ९ बैतडी
  • हालको बसाइँ - हेटौंडा ,मकवानपुर