प्रयोगकर्ता:Pere Orga

नेपाली विकिपुस्तकबाट, स्वतन्त्र पुस्तकालय
Jump to navigation Jump to search

Hi!

I'm a Catalan born in w:Baixa Segarra.