प्रयोगकर्ता:Nabin K. Sapkota

नेपाली विकिपुस्तकबाट, स्वतन्त्र पुस्तकालय
Jump to navigation Jump to search
Animated-Flag-Nepal.gif

NotSuckBanner.jpg

Table of Stats[सम्पादन]

Host wiki Account User page User talk Contributions Logs Edits
Wikipedia-logo.png Wikipedia (Nepali) Admin User:Nabin K. Sapkota User talk:Nabin K. Sapkota Contribs Logs Count
Wikipedia-logo.png Wikipedia (en) User User:Nabin K. Sapkota User talk:Nabin K. Sapkota Contribs Logs Count

Name:Nabin Sapkota
Home Wiki:ne-wikipedia
Email:nboycreationnepal@gmail.com

Nabin K. Sapkota
Babel प्रयोगकर्ता जानकारी
en-2 This user has intermediate knowledge of English.
new-0 थ्व छ्यलामिनाप नेपालभाषाया ज्ञान मदु (वा सिक्क म्हो जक्क थु)।
ne-N यो प्रयोगकर्तासँग नेपाली पैदायसी ज्ञान छ ।
भाषा अनुसार प्रयोगकर्ताहरू

ne:प्रयोगकर्ता:Nabin K. Sapkota