प्रयोगकर्ता:Bff

नेपाली विकिपुस्तकबाट, स्वतन्त्र पुस्तकालय
Jump to navigation Jump to searchNUMBEROFPAGES = १,९९४
NUMBEROFARTICLES = ७५
NUMBEROFFILES = ५
NUMBEROFEDITS = १७,३५३
NUMBEROFVIEWS = ढाँचा:NUMBEROFVIEWS
NUMBEROFUSERS = ३,९७१
NUMBEROFACTIVEUSERS =
NUMBERINGROUP:bot = ४
NUMBERINGROUP:sysop =
NUMBERINGROUP:bureaucrat =