नेपालको संविधान २०७२

नेपाली विकिपुस्तकबाट, स्वतन्त्र पुस्तकालय
(नेपालको सम्विधान २०७२बाट अनुप्रेषित)
Jump to navigation Jump to search
Constitution of Nepal.jpg

नेपालको संविधान नेपालको विद्यमान संविधान हो। यो जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो र नेपालको सातौं संविधान हो। यो संविधान नेपालको संविधानसभाले बनाएको हो। संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित संविधान सभाले २०७२ साल भदौ ३० गते यो संविधान २ तिहाई भन्दा बढी मतले पारित गरेको हो। साथै नेपालकै इतिहासमा जनता माझ गएर मस्यौदा तयार गरिएको यो पहिलो र विश्वको सबैभन्दा पछिल्लो संविधान हो । तराई भागका केही जिल्लाहरूमा यसविरूद्द आवाज उठाइए पनि यो संविधान नब्बे प्रतिशतभन्दा बढीको बहुमतमा राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको हो।

यस संविधानमा ३५ भाग ३०८ वटा धारा र ९ वटा अनुसूचीहरू रहेका छन्। संविधानले नेपाललाई पहिलो पटक धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित गरेको छ।

भागहरू[सम्पादन]

 1. नेपालको संविधान २०७२/भाग–१ प्रारम्भिक
 2. नेपालको संविधान २०७२/भाग–२ नागरिकता
 3. नेपालको संविधान २०७२/भाग–३ मौलिक हक र कर्तव्य
 4. नेपालको संविधान २०७२/भाग–४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व
 5. नेपालको संविधान २०७२/भाग–५ राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड
 6. नेपालको संविधान २०७२/भाग–६ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति
 7. नेपालको संविधान २०७२/भाग–७ संघीय कार्यपालिका
 8. नेपालको संविधान २०७२/भाग–८ संघीय व्यवस्थापिका
 9. नेपालको संविधान २०७२/भाग–९ संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि
 10. नेपालको संविधान २०७२/भाग–१० संघीय आर्थिक कार्यप्रणालि
 11. नेपालको संविधान २०७२/भाग–११ न्यायपालिका
 12. नेपालको संविधान २०७२/भाग–१२ महान्यायाधिवक्ता
 13. नेपालको संविधान २०७२/भाग–१३ प्रादेशिक कार्यपालिका
 14. नेपालको संविधान २०७२/भाग- १४ प्रदेश व्यवस्थापिका
 15. नेपालको संविधान २०७२/भाग–१५ प्रादेशक व्वस्थापन कार्यविधि
 16. नेपालको संविधान २०७२/भाग–१६ प्रादेशिक आर्थिक कार्यप्रणाली
 17. नेपालको संविधान २०७२/भाग–१७ स्थानीय कार्यपालिका
 18. नेपालको संविधान २०७२/भाग–१८ स्थानीय व्यवस्थापिका
 19. नेपालको संविधान २०७२/भाग–१९ स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली
 20. नेपालको संविधान २०७२/भाग–२० संघ, प्रदेश र स्थानीय तह वीच अन्तरसम्बन्ध
 21. नेपालको संविधान २०७२/भाग–२१ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
 22. नेपालको संविधान २०७२/भाग–२२ महालेखा परीक्षक
 23. नेपालको संविधान २०७२/भाग–२३ संघीय लोक सेवा आयोग
 24. नेपालको संविधान २०७२/भाग–२४ निर्वाचन आयोग
 25. नेपालको संविधान २०७२/भाग–२५ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
 26. नेपालको संविधान २०७२/भाग–२६ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग
 27. नेपालको संविधान २०७२/भाग–२७ अन्य आयोगहरू
 28. नेपालको संविधान २०७२/भाग–२८ राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था
 29. नेपालको संविधान २०७२/भाग–२९ राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था
 30. नेपालको संविधान २०७२/भाग–३० संकटकालीन अधिकार
 31. नेपालको संविधान २०७२/भाग–३१ संविधान संशोधन
 32. नेपालको संविधान २०७२/भाग–३२ विविध
 33. नेपालको संविधान २०७२/भाग–३३ संक्रमणकालीन व्यवस्था
 34. नेपालको संविधान २०७२/भाग–३४ परिभाषा र व्याख्या
 35. नेपालको संविधान २०७२/भाग–३५ संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ र खारेजी