ढाँचा:Newarticletext

नेपाली विकिपुस्तकबाट, स्वतन्त्र पुस्तकालय
Jump to navigation Jump to search

Newarticletext ढाँचा विकिपुस्तकमा बनाइएको छैन। यदि तपाईं नयाँ ढाँचा बनाउन चाहनु हुन्छ भनें तल बाकसमा सम्पादन गर्नुहोस्। तपाईं अन्य विकिपुस्तक परियोजनाहरुमा रहेका समान ढाँचाहरुलाई यहाँ आयात गर्न सक्नुहुन्छ, परन्तु ध्यान राख्नुहोस् कि तपाईंले विकिपुस्तकको अन्य विकिमीडिया परियोजनाहरुबाट सामग्री लिने कार्यशैलीको पालन गर्नु पर्नेछ।