ढाँचा:Heading

नेपाली विकिपुस्तकबाट, स्वतन्त्र पुस्तकालय

विकिपुस्तकमा स्वागत छ !
जोसुकैले सम्पादन गर्न सक्ने खुला विश्वकोष ।
नेपाली विकिपुस्तकमा अहिले सम्म १,९९७ पृष्ठहरू छन् ।