ढाँचा:चौतारी/निर्देशन

नेपाली विकिपुस्तकबाट, स्वतन्त्र पुस्तकालय
Jump to navigation Jump to search
  • यदि तपाईको प्रश्न विकिपुस्तकको बारेमा होइन भने रेफरन्स डेस्कमा प्रयास गर्नुहोस्।
  • प्रबन्धकहरूलाई सूचना दिनु परेमा प्रबन्धक सूचनापाटीको प्रयोग गरौँ।
  • कुनै विशेष लेखको बारेमा प्रश्न गर्नु परेमा "यो पृष्ठको बारेमा कुरा गरौँ" लिङ्कको उपयोग गरेर त्यस लेखको वार्ता पृष्ठमा जानुहोस् (अथवा परिवर्तन गर्नुहोस्)।
  • सर्वरको परिस्थिति हेर्नलाई विकिमीडिया सर्वर (अङ्ग्रेजीमा)को पृष्ठ हेरौँ।
  • विकिपुस्तक विज्ञापनको साधन हैन। कृपया यसको उपयोग यस्तो कामको लागी नगरौँ।
  • जोडिएका सहायताका पृष्ठ: प्राय सोधिने प्रश्नहरू - सहयोग - वार्ता पृष्ठ
  • कुनै लेखसँग सम्बन्धित वार्ता त्यो लेखको वार्ता पृष्ठमा गर्नुहोस्, यहाँ {{उचित पृष्ठ|सम्बन्धित लेख}}को जस्तै एक लिङ्क मात्र छोड्नुहोला।