इनिट पत्रिका

नेपाली विकिपुस्तकबाट, स्वतन्त्र पुस्तकालय
अन्वेषणमा जानुहाेस् खाेजमा जानुहाेस्
natural beauty .

यो पुल्चोक क्याम्पस FOSS समुदायद्वारा प्रकाशित खुल्ला स्रोत तथा सफ्टवेर स्वतन्त्रतामा आधारित पत्रिका हो ।
यसका हाल सम्म आठ संस्करणहरु प्रकाशित भइसकेका छन् ।

  1. पहिलो संस्करण [पिडिएफ]
  2. दोस्रो संस्करण [पिडिएफ]
  3. तेस्रो संस्करण [पिडिएफ]
  4. चौथो संस्करण [पिडिएफ]
  5. पाचौँ संस्करण [पिडिएफ]
  6. छैटौँ संस्करण [पिडिएफ]
  7. सातौँ संस्करण [पिडिएफ]
  8. आठौ संस्करण [पिडिएफ]