माग भएका ढाँचाहरू

Jump to navigation Jump to search

निम्न आँकडा क्याच हो र १७:२९, १९ अक्टोबर २०२० पहिला अद्यतन गरिएको थियो। यस क्याचमा उपलब्ध ५,००० कारणहरू हुन्।

देखाई रहेको छ५० परिणाम सम्म पहुँच # देखि #५० मा।

हेर्नुहोस् (पहिलेको ५० • अर्को ५०) (२०५०१००२५०५००)

 1. ढाँचा:हिन्दू धर्म‏‎ (२४ लिंकहरू)
 2. ढाँचा:पुराण‏‎ (२३ लिंकहरू)
 3. ढाँचा:महाभारत‏‎ (२३ लिंकहरू)
 4. ढाँचा:रामायण‏‎ (२३ लिंकहरू)
 5. ढाँचा:वैदिक साहित्य‏‎ (२३ लिंकहरू)
 6. ढाँचा:महाभारत कथा‏‎ (२२ लिंकहरू)
 7. ढाँचा:Dated maintenance category‏‎ (४ लिंकहरू)
 8. ढाँचा:Lorem Ipsum‏‎ (४ लिंकहरू)
 9. ढाँचा:Mbox templates see also‏‎ (४ लिंकहरू)
 10. ढाँचा:Documentation modèle‏‎ (३ लिंकहरू)
 11. ढाँचा:FULLROOTPAGENAME‏‎ (३ लिंकहरू)
 12. ढाँचा:Nepal-stub‏‎ (३ लिंकहरू)
 13. ढाँचा:Ns has subpages‏‎ (३ लिंकहरू)
 14. ढाँचा:User de-1‏‎ (३ लिंकहरू)
 15. ढाँचा:Border-radius‏‎ (२ लिंकहरू)
 16. ढाँचा:Bot policy‏‎ (२ लिंकहरू)
 17. ढाँचा:Cl‏‎ (२ लिंकहरू)
 18. ढाँचा:Column-generating template families‏‎ (२ लिंकहरू)
 19. ढाँचा:Country data NEP‏‎ (२ लिंकहरू)
 20. ढाँचा:Country data NPL‏‎ (२ लिंकहरू)
 21. ढाँचा:Flagcountry‏‎ (२ लिंकहरू)
 22. ढाँचा:Flagicon‏‎ (२ लिंकहरू)
 23. ढाँचा:Linear-gradient‏‎ (२ लिंकहरू)
 24. ढाँचा:Module rating‏‎ (२ लिंकहरू)
 25. ढाँचा:NUMBEROFBOOKS:R‏‎ (२ लिंकहरू)
 26. ढाँचा:Namespace detect see also‏‎ (२ लिंकहरू)
 27. ढाँचा:Ns:Draft‏‎ (२ लिंकहरू)
 28. ढाँचा:Sec link‏‎ (२ लिंकहरू)
 29. ढाँचा:Sec link/normal url‏‎ (२ लिंकहरू)
 30. ढाँचा:Sec link see also‏‎ (२ लिंकहरू)
 31. ढाँचा:Signatures‏‎ (२ लिंकहरू)
 32. ढाँचा:Sommaire à droite‏‎ (२ लिंकहरू)
 33. ढाँचा:Tag‏‎ (२ लिंकहरू)
 34. ढाँचा:Template sandbox notice‏‎ (२ लिंकहरू)
 35. ढाँचा:Tl-nav‏‎ (२ लिंकहरू)
 36. ढाँचा:Tsh‏‎ (२ लिंकहरू)
 37. ढाँचा:Used in system‏‎ (२ लिंकहरू)
 38. ढाँचा:User-multi/template/check‏‎ (२ लिंकहरू)
 39. ढाँचा:User da-2‏‎ (२ लिंकहरू)
 40. ढाँचा:User it-1‏‎ (२ लिंकहरू)
 41. ढाँचा:झन्डा‏‎ (२ लिंकहरू)
 42. ढाँचा:" + text + "‏‎ (१ लिंक)
 43. ढाँचा:@‏‎ (१ लिंक)
 44. ढाँचा:BOOKCATEGORY‏‎ (१ लिंक)
 45. ढाँचा:Clarify‏‎ (१ लिंक)
 46. ढाँचा:Copyvio‏‎ (१ लिंक)
 47. ढाँचा:Delete file‏‎ (१ लिंक)
 48. ढाँचा:Deprecated template‏‎ (१ लिंक)
 49. ढाँचा:Dot‏‎ (१ लिंक)
 50. ढाँचा:Début des onglets‏‎ (१ लिंक)

हेर्नुहोस् (पहिलेको ५० • अर्को ५०) (२०५०१००२५०५००)

"https://ne.wikibooks.org/wiki/विशेष:WantedTemplates" बाट अनुप्रेषित