संस्करण

मिडीयाविकि इजाजतपत्र

स्थापना गरिएको सफ्टवेयर

प्रवेश विन्दु युआरयलहरू

स्थापित खोलहरू

स्थापना गरिएका एक्सटेन्सनहरु

स्थापित पुस्तकालयहरू

Installed server-side libraries

Installed client-side libraries

पार्सर विस्तार चिनोहरू

<categorytree>, <ce>, <charinsert>, <chem>, <dynamicpagelist>, <gallery>, <graph>, <hiero>, <imagemap>, <indicator>, <inputbox>, <langconvert>, <mapframe>, <maplink>, <math>, <nowiki>, <phonos>, <poem>, <pre>, <ref>, <references>, <score>, <section>, <source>, <syntaxhighlight>, <templatedata>, <templatestyles><timeline>

पार्सर फङ्सन हुक

{{#babel}}, {{bidi}}, {{#categorytree}}, {{#commaseparatedlist}}, {{#expr}}, {{#FORMAL}}, {{#if}}, {{#ifeq}}, {{#iferror}}, {{#ifexist}}, {{#ifexpr}}, {{#invoke}}, {{#lst}}, {{#lsth}}, {{#lstx}}, {{noexternallanglinks}}, {{ns}}, {{nse}}, {{#property}}, {{PROTECTIONEXPIRY}}, {{#rel2abs}}, {{#statements}}, {{#switch}}, {{#target}}, {{#time}}, {{#timel}}, {{#titleparts}}, {{अवतरण_दिन}}, {{अवतरण_दिन2}}, {{अवतरण_महिना}}, {{अवतरण_महिना1}}, {{अवतरण_वर्ष}}, {{अवतरण_सङ्ख्या}}, {{अवतरण_सदस्य}}, {{अवतरण_समय}}, {{आधार_पृष्ठ_नाम}}, {{आधार_पृष्ठ_नाम_कोड}}, {{उपपृष्ठ_नाम}}, {{उपपृष्ठ_नाम_कोड}}, {{एङ्कर_कोड}}, {{क्रमबद्ध}}, {{#चिनो}}, {{छोटो_अक्षर}}, {{छोटो_अक्षरबाट_सुरु}}, {{ठूलो_अक्षर}}, {{ठूलो_अक्षरबाट_सुरु}}, {{दायाँ_जोड्ने}}, {{दृश्य_शीर्षक}}, {{नामस्थान}}, {{नामस्थान_कोड}}, {{नामस्थान_सङ्ख्या}}, {{पूर्ण_पृष्ठ_नाम}}, {{पूर्ण_पृष्ठ_नाम_कोड}}, {{पूर्ण_यु_आर_एल}}, {{पूर्ण_यु_आर_एल_कोड}}, {{पृष्ठ_आइ_डी}}, {{पृष्ठ_आकार}}, {{पृष्ठ_नाम}}, {{पृष्ठ_नाम_कोड}}, {{पृष्ठ_सङ्ख्या}}, {{प्रबन्धक_सङ्ख्या}}, {{प्रयोगकर्ता_सङ्ख्या}}, {{फाइल_पथ}}, {{फाइल_सङ्ख्या}}, {{बायाँ_जोड्ने}}, {{#भाषा}}, {{मानक_यु_आर_एल}}, {{मानक_यु_आर_एल_कोड}}, {{#मिति_रूप}}, {{मूल_पृष्ठ_नाम}}, {{मूल_पृष्ठ_नाम_कोड}}, {{यु_आर_एल_कोड}}, {{लामबद्द_सुरक्षा_स्रोत}}, {{लिङ्ग}}, {{लेख_सङ्ख्या}}, {{वचन}}, {{वार्ता_पृष्ठ_नाम}}, {{वार्ता_पृष्ठ_नाम_कोड}}, {{वार्ता_स्थान}}, {{वार्ता_स्थान_कोड}}, {{#विशेष}}, {{#विशेष_कोड}}, {{विश्व}}, {{व्याकरण}}, {{श्रेणीमा_पृष्ठ}}, {{सक्रिय_प्रयोगकर्ता_सङ्ख्या}}, {{सङ्ख्या_रूप}}, {{समूह_सङ्ख्या}}, {{सम्पादन_सङ्ख्या}}, {{सामग्री_पृष्ठ_नाम}}, {{सामग्री_पृष्ठ_नाम_कोड}}, {{सामग्री_स्थान}}, {{सामग्री_स्थान_कोड}}, {{सुरक्षा_स्तर}}, {{स्थानीय_यु_आर_एल}}{{स्थानीय_यु_आर_एल_कोड}} visited from 44.200.86.95
"https://ne.wikibooks.org/wiki/विशेष:Version" बाट अनुप्रेषित