प्रयोग नगरिएको ढाँचाहरू

Jump to navigation Jump to search

निम्न आँकडा क्याच हो र १७:२९, १९ अक्टोबर २०२० पहिला अद्यतन गरिएको थियो। यस क्याचमा उपलब्ध ५,००० कारणहरू हुन्।

यस पृष्ठमा ढाँचा नामस्थान भएको ती सबै पृष्ठ समावेश छन् जुन कुनै अन्य पृष्ठमा सामेल छैनन्। यसलाई हटाउनभन्दा पहिले यी ढाँचाहरूको र लिङ्कहरूलाई जाँच गर्नुहोला।

देखाई रहेको छ५० परिणाम सम्म पहुँच # देखि #५० मा।

हेर्नुहोस् (पहिलेको ५० • अर्को ५०) (२०५०१००२५०५००)

 1. ढाँचा:!‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 2. ढाँचा:100%‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 3. ढाँचा:25%‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 4. ढाँचा:50%‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 5. ढाँचा:75%‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 6. ढाँचा:Allbooks category/parent‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 7. ढाँचा:Ambox‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 8. ढाँचा:Archive for converted LQT page‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 9. ढाँचा:Archive for converted wikitext talk page‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 10. ढाँचा:BOOKNAME‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 11. ढाँचा:Babel/core‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 12. ढाँचा:Button‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 13. ढाँचा:CHAPTERNAME‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 14. ढाँचा:CategoryJunction‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 15. ढाँचा:Cite web‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 16. ढाँचा:Clearleft‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 17. ढाँचा:Clearright‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 18. ढाँचा:Click‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 19. ढाँचा:Country data Nepal‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 20. ढाँचा:Country data नेपाल‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 21. ढाँचा:Delete‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 22. ढाँचा:Documentation/docspace‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 23. ढाँचा:Documentation/end box2‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 24. ढाँचा:Documentation/start box2‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 25. ढाँचा:Documentation/template page‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 26. ढाँचा:Donate‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 27. ढाँचा:FULLCHAPTERNAME‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 28. ढाँचा:Featured recipe/Blank‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 29. ढाँचा:Featured wikijunior book/Blank‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 30. ढाँचा:FlowMention‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 31. ढाँचा:Goodbook/Blank‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 32. ढाँचा:Goodbook/Editintro‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 33. ढाँचा:Goodbook/कनकाई प्रवाह‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 34. ढाँचा:Hang on/notice3‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 35. ढाँचा:Howtoedit‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 36. ढाँचा:Infobox user‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 37. ढाँचा:Is book‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 38. ढाँचा:LQT Moved thread stub converted to Flow‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 39. ढाँचा:LQT page converted to Flow‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 40. ढाँचा:LQT post imported with different signature user‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 41. ढाँचा:LQT post imported with supressed user‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 42. ढाँचा:Main Page featured books‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 43. ढाँचा:Main Page navigation‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 44. ढाँचा:My sandbox‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 45. ढाँचा:Navbox subgroup‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 46. ढाँचा:Non-free logo‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 47. ढाँचा:Non-free poster‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 48. ढाँचा:Refbegin‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 49. ढाँचा:Sitenotice‏‎ (अन्य कड़ीहरु)
 50. ढाँचा:Subject page‏‎ (अन्य कड़ीहरु)

हेर्नुहोस् (पहिलेको ५० • अर्को ५०) (२०५०१००२५०५००)

"https://ne.wikibooks.org/wiki/विशेष:UnusedTemplates" बाट अनुप्रेषित