सबैभन्दा बढि ट्रान्सक्ल्युडेड पृष्ठहरू

Jump to navigation Jump to search

निम्न आँकडा क्याच हो र १७:२९, १९ अक्टोबर २०२० पहिला अद्यतन गरिएको थियो। यस क्याचमा उपलब्ध ५,००० कारणहरू हुन्।

देखाई रहेको छ५० परिणाम सम्म पहुँच # देखि #५० मा।

हेर्नुहोस् (पहिलेको ५० • अर्को ५०) (२०५०१००२५०५००)

 1. मोड्युल:Arguments‏‎ (२०६ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 2. मोड्युल:Yesno‏‎ (१९० पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 3. मोड्युल:Namespace detect/data‏‎ (१८७ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 4. मोड्युल:Namespace detect/config‏‎ (१८७ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 5. मोड्युल:No globals‏‎ (१८५ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 6. मोड्युल:Category handler/shared‏‎ (१८५ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 7. मोड्युल:Category handler/data‏‎ (१८५ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 8. मोड्युल:Category handler/config‏‎ (१८५ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 9. मोड्युल:Category handler/blacklist‏‎ (१८५ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 10. मोड्युल:Category handler‏‎ (१८५ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 11. मोड्युल:Message box/configuration‏‎ (१८४ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 12. मोड्युल:Message box‏‎ (१८४ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 13. मोड्युल:Documentation/config‏‎ (१७९ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 14. मोड्युल:Documentation‏‎ (१७९ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 15. ढाँचा:Documentation‏‎ (१७८ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 16. ढाँचा:Documentation subpage‏‎ (९७ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 17. ढाँचा:Tl‏‎ (८५ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 18. ढाँचा:Ombox/core‏‎ (७८ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 19. ढाँचा:Ombox‏‎ (७७ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 20. ढाँचा:नमस्ते‏‎ (७६ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 21. ढाँचा:Welcome‏‎ (६० पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 22. मोड्युल:Template‏‎ (३२ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 23. ढाँचा:Tlx‏‎ (३२ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 24. मोड्युल:Navbox‏‎ (२८ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 25. मोड्युल:Navbar‏‎ (२८ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 26. ढाँचा:Navbox‏‎ (२८ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 27. ढाँचा:File title‏‎ (२६ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 28. ढाँचा:Nowrap‏‎ (२६ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 29. ढाँचा:हिन्दू धर्म‏‎ (२४ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 30. ढाँचा:Image‏‎ (२४ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 31. ढाँचा:महाभारत‏‎ (२३ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 32. ढाँचा:Userbox‏‎ (२३ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 33. ढाँचा:रामायण‏‎ (२३ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 34. ढाँचा:पुराण‏‎ (२३ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 35. ढाँचा:वैदिक साहित्य‏‎ (२३ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 36. ढाँचा:Str left‏‎ (२२ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 37. ढाँचा:महाभारत कथा‏‎ (२२ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 38. ढाँचा:Softredirect‏‎ (२० पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 39. ढाँचा:Sec link auto‏‎ (१८ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 40. ढाँचा:Sec link/text‏‎ (१८ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 41. ढाँचा:Sec link/normal link‏‎ (१८ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 42. मोड्युल:Color contrast/colors‏‎ (१७ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 43. मोड्युल:Color contrast‏‎ (१७ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 44. ढाँचा:Reflist‏‎ (१६ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 45. ढाँचा:Para‏‎ (१६ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 46. ढाँचा:High-risk‏‎ (१५ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 47. ढाँचा:Px‏‎ (१५ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 48. ढाँचा:·‏‎ (१५ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 49. ढाँचा:Fmbox‏‎ (१४ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 50. ढाँचा:Stub‏‎ (१३ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)

हेर्नुहोस् (पहिलेको ५० • अर्को ५०) (२०५०१००२५०५००)

"https://ne.wikibooks.org/wiki/विशेष:MostTranscludedPages" बाट अनुप्रेषित