Grants

Jump to navigation Jump to search

The following is a list of grants with their associated access to user rights. Users can authorize applications to use their account, but with limited permissions based on the grants the user gave to the application. An application acting on behalf of a user cannot actually use rights that the user does not have however. There may be additional information about individual rights.

Grantअधिकारहरू
आधारभूत अधिकारहरू (basic)
 • "नयाँ तथा दर्ता भएका प्रयोगकर्ताहरूलाई अनुमति दिने" अनुरूप सुरक्षित गरिएको पृष्ठहरूलाई सम्पादन गर्नुहोस् (editsemiprotected)
 • Automatically log in with an external user account (autocreateaccount)
 • Bypass automatic blocks of Tor exit nodes (torunblocked)
 • Bypass global blocks (globalblock-exempt)
 • IP रोक,स्वत: रोक तथा स्तर रोक कटेर जाने (ipblock-exempt)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • आइपी दर सीमाले असर नपार्ने (autoconfirmed)
 • आफ्नो सम्पादनहरूलाई गस्ती गरिएको रुपमा चिनो लगाउनुहोस् (autopatrol)
 • दुर्व्यवहार फिल्टरहरु हेर्ने (abusefilter-view)
 • दुर्व्यवहार लग हेर्ने (abusefilter-log)
 • पृष्ठहरू पढ्नुहोस् (read)
 • लेखन API प्रयोग गर्ने (writeapi)
 • वार्ता पृष्ठहरूमा सानो परिवर्तन गर्दा प्रयोगकर्ताहरूलाई "तपाईंको लागि नयाँ सन्देश छ" भनी देखाउने (nominornewtalk)
 • विस्तृत दुरुपयोग लग प्रविष्टीहरू हेर्नुहोस् (abusefilter-log-detail)
 • साइटको क्याश( cache) निश्चित नगरिकनै पर्ज(Purge) गर्ने (purge)
 • हालका सम्पादन गस्ती गरिएको रूपमा चिनो लगाउनुहोस् (patrolmarks)
High-volume editing (highvolume)
 • API खोजको लागि उच्च सीमा प्रयोग गर्नुहोस् (apihighlimits)
 • Send a message to multiple users at once (massmessage)
 • दर सीमाले असर नपार्ने (noratelimit)
 • पछाडि फर्काउने सम्पादनहरूलाई बोट सम्पादनकारुपमा चिनो लगाउने (markbotedits)
 • स्वाचालित कार्यको रुपमा व्यवहार गर्ने (bot)
Import revisions (import)
 • अरु विकिबाट पृष्ठहरू आयात गर्ने (import)
 • फाइल अपलोडबाट पृष्ठ आयात गर्ने (importupload)
Edit existing pages (editpage)
 • Change Item terms (labels, descriptions, aliases) (item-term)
 • Change Property terms (labels, descriptions, aliases) (property-term)
 • Create Item redirects (item-redirect)
 • Merge Items (item-merge)
 • एकको परिवर्तन सहित tags लागु गर्ने (applychangetags)
 • जोड्ने र हटाउने स्वतन्त्र ट्याग व्यक्तिगत अवतरणहरू र लग इन्ट्रीहरूमा (changetags)
 • पृष्ठहरू सम्पादन गर्नुहोस् (edit)
 • सम्पादनलाई सामान्य चिनो लगाउने (minoredit)
Edit protected pages (editprotected)
 • "प्रबन्धकहरूलाई मात्र अनुमति दिने" को हैसियतले सुरक्षित पृष्ठहरू सम्पादन गर्ने (editprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editextendedsemiprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autoreviewers" (editautoreviewprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only editors" (editeditorprotected)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • Move pages with stable versions (movestable)
 • Override the title or username blacklist (tboverride)
 • एकको परिवर्तन सहित tags लागु गर्ने (applychangetags)
 • जोड्ने र हटाउने स्वतन्त्र ट्याग व्यक्तिगत अवतरणहरू र लग इन्ट्रीहरूमा (changetags)
 • पृष्ठहरू सम्पादन गर्नुहोस् (edit)
 • सम्पादनलाई सामान्य चिनो लगाउने (minoredit)
तपाईंको प्रयोगकर्ता सीएसएस/जेसन/जावास्क्रिप्ट (CSS/JSON/JavaScript) सम्पादन गर्नुहोस् (editmycssjs)
 • Edit your own user JSON files (editmyuserjson)
 • एकको परिवर्तन सहित tags लागु गर्ने (applychangetags)
 • जोड्ने र हटाउने स्वतन्त्र ट्याग व्यक्तिगत अवतरणहरू र लग इन्ट्रीहरूमा (changetags)
 • तपाईंको आफ्नो CSS फाइलहरू सम्पादन गर्नुहोस् (editmyusercss)
 • तपाईंको आफ्नो जाभा स्क्रिप्ट फाइलहरू सम्पादन गर्ने (editmyuserjs)
 • पृष्ठहरू सम्पादन गर्नुहोस् (edit)
 • सम्पादनलाई सामान्य चिनो लगाउने (minoredit)
तपाईंको प्रयोगकर्ता अभिरूचीहरूलाई सम्पादन गर्नुहोस् (editmyoptions)
 • Edit your own user JSON files (editmyuserjson)
 • तपाईँका अभिरुचीहरू सम्पादन गर्नुहोस् (editmyoptions)
Edit the MediaWiki namespace and sitewide/user JSON (editinterface)
 • Edit other users' JSON files (edituserjson)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • एकको परिवर्तन सहित tags लागु गर्ने (applychangetags)
 • जोड्ने र हटाउने स्वतन्त्र ट्याग व्यक्तिगत अवतरणहरू र लग इन्ट्रीहरूमा (changetags)
 • पृष्ठहरू सम्पादन गर्नुहोस् (edit)
 • प्रयोगकर्ता अन्तरमोहडा सम्पादन गर्ने (editinterface)
 • सम्पादनलाई सामान्य चिनो लगाउने (minoredit)
Edit sitewide and user CSS/JS (editsiteconfig)
 • Edit other users' JSON files (edituserjson)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • अरु प्रयोकर्ताको जाभास्क्रिप्ट फाइलहरू सम्पादन गर्ने (edituserjs)
 • अरु प्रयोगकर्ताको CSS फाइलहरू सम्पादन गर्ने (editusercss)
 • एकको परिवर्तन सहित tags लागु गर्ने (applychangetags)
 • जोड्ने र हटाउने स्वतन्त्र ट्याग व्यक्तिगत अवतरणहरू र लग इन्ट्रीहरूमा (changetags)
 • पृष्ठहरू सम्पादन गर्नुहोस् (edit)
 • प्रयोगकर्ता अन्तरमोहडा सम्पादन गर्ने (editinterface)
 • सम्पादनलाई सामान्य चिनो लगाउने (minoredit)
पृष्ठहरूमा परिवर्तन गर्नुहोस् (createeditmovepage)
 • Create Properties (property-create)
 • Delete single revision redirects (delete-redirect)
 • एकको परिवर्तन सहित tags लागु गर्ने (applychangetags)
 • छलफल पृष्ठ सृजना गर्नुहोस् (createtalk)
 • जोड्ने र हटाउने स्वतन्त्र ट्याग व्यक्तिगत अवतरणहरू र लग इन्ट्रीहरूमा (changetags)
 • तिनीहरूको सह-पृष्ठसहित पृष्ठहरू सार्ने (move-subpages)
 • पृष्ठ निर्माण गर्नुहोस (छलफल पृष्ठहरू बाहेक) (createpage)
 • पृष्ठ सार्दा स्रोत पृष्ठबाट पठाउने लिंक नबनाउने (suppressredirect)
 • पृष्ठहरू सम्पादन गर्नुहोस् (edit)
 • पृष्ठहरू सार्ने (move)
 • मूल(root) प्रयोगकर्ताको पृष्ठहरू सार्ने (move-rootuserpages)
 • श्रेणी पृष्ठ सार्नुहोस (move-categorypages)
 • सम्पादनलाई सामान्य चिनो लगाउने (minoredit)
नयाँ फाइलहरू उर्ध्वभरण गर्नुहोस् (uploadfile)
 • आफैले अपलोड गर्नुभएको रहिआएको फाइल अधिलेखन गर्ने (reupload-own)
 • फाइलहरू उर्ध्वभरण गर्ने (upload)
Upload, replace, and move files (uploadeditmovefile)
 • URL बाट फाइल उर्ध्वभरण गर्ने (upload_by_url)
 • आफैले अपलोड गर्नुभएको रहिआएको फाइल अधिलेखन गर्ने (reupload-own)
 • पृष्ठ सार्दा स्रोत पृष्ठबाट पठाउने लिंक नबनाउने (suppressredirect)
 • फाइलहरू उर्ध्वभरण गर्ने (upload)
 • फाइलहरू सार्ने (movefile)
 • रहेका फाइललाई अधिलेखन गर्ने (reupload)
 • साझा मिडिया भण्डारमा स्थानियरुपमा फाइलहरू अधिक्रमण गर्ने (reupload-shared)
Patrol changes to pages (patrol)
 • अरुको सम्पादनहरूलाई गस्ती गरिएको रुपमा चिनो लगाउनुहोस् (patrol)
Rollback changes to pages (rollback)
 • पछिल्लो प्रयोगकर्ताको सम्पादनहरूलाई छरितो रूपमा पछाडि फर्काउने (rollback)
Block and unblock users (blockusers)
 • अरु प्रयोगकर्ताहरूलाई सम्पादन गर्नबाट रोक्नुहोस् (block)
 • एक प्रयोगकर्तालाई इमेल पठाउनबाट रोक्ने (blockemail)
मेटाइएका फाइल तथा पृष्ठहरू हेर्ने (viewdeleted)
 • मेटाइएका संशोधन बीचका मेटाइएका पाठ र परिवर्तनहरू हेर्ने (deletedtext)
 • मेटाइएको इतिहास प्रविष्टीहरु हेर्ने, तिनीहरुसँग सम्बद्ध पाठ बिना (deletedhistory)
 • मेटिएका पृष्ठहरू खोज्ने (browsearchive)
View restricted log entries (viewrestrictedlogs)
 • View abuse filters marked as private (abusefilter-view-private)
 • View hidden abuse log entries (abusefilter-hidden-log)
 • View log entries of abuse filters marked as private (abusefilter-log-private)
 • View the spam blacklist log (spamblacklistlog)
 • View title blacklist log (titleblacklistlog)
 • व्यक्तिगत लगहरू हेर्ने (suppressionlog)
Delete pages, revisions, and log entries (delete)
 • Mass delete pages (nuke)
 • एकको परिवर्तन सहित tags लागु गर्ने (applychangetags)
 • खुलाइएको पृष्ठहरू मेटाउने र मेटाएको रद्द गर्ने (deleterevision)
 • जोड्ने र हटाउने स्वतन्त्र ट्याग व्यक्तिगत अवतरणहरू र लग इन्ट्रीहरूमा (changetags)
 • पृष्ठहरू मेट्ने (delete)
 • पृष्ठहरू सम्पादन गर्नुहोस् (edit)
 • मेटाइएका संशोधन बीचका मेटाइएका पाठ र परिवर्तनहरू हेर्ने (deletedtext)
 • मेटाइएको इतिहास प्रविष्टीहरु हेर्ने, तिनीहरुसँग सम्बद्ध पाठ बिना (deletedhistory)
 • मेटिएका पृष्ठहरू खोज्ने (browsearchive)
 • मेटेको पृष्ठ फिर्तागर्ने (undelete)
 • लामो इतिहास भएको पृष्ठहरू मेट्ने (bigdelete)
 • विशेष लग प्रविष्टी मेटाउने तथा पुनःल्याउने (deletelogentry)
 • सम्पादनलाई सामान्य चिनो लगाउने (minoredit)
Hide users and suppress revisions (oversight)
 • Hide entries in the abuse log (abusefilter-hide-log)
 • कुनै पनि प्रयोगकर्ताबाट भएको विशेष पृष्ठ संशोधनलाई‍ देखाउने, लुकाउने तथा पुनः देखाउने (suppressrevision)
संरक्षित र असंक्षित पृष्ठहरु (protect)
 • "प्रबन्धकहरूलाई मात्र अनुमति दिने" को हैसियतले सुरक्षित पृष्ठहरू सम्पादन गर्ने (editprotected)
 • एकको परिवर्तन सहित tags लागु गर्ने (applychangetags)
 • जोड्ने र हटाउने स्वतन्त्र ट्याग व्यक्तिगत अवतरणहरू र लग इन्ट्रीहरूमा (changetags)
 • पृष्ठहरू सम्पादन गर्नुहोस् (edit)
 • सम्पादनलाई सामान्य चिनो लगाउने (minoredit)
 • सुरक्षास्तरहरू परिवर्तन गर्ने र क्यासकेड-सुरक्षित पृष्ठहरूलाई सम्पादन गर्ने (protect)
तपाईको अवलोकनसूची हेर्नुहोस् (viewmywatchlist)
 • तपाईंको निगरानी सूची हेर्नुहोस् (viewmywatchlist)
तपाईँको अवलोकनसूची सम्पादन गर्नुहोस् (editmywatchlist)
 • आफ्नो अबलोकन सूची सम्पादन गर्नुहोस् । ख्याल राख्नु यस अधिकार विना पनि केहि कार्यबाट पृष्ठहरू थप गर्न सकिन्छ । (editmywatchlist)
अन्य प्रयोगकर्ताहरूलाई इमेल पठाउने (sendemail)
 • अन्य प्रयोगकर्ताहरूलाई इमेल पठाउने (sendemail)
खाताहरू खोल्नुहोस् (createaccount)
 • Override the spoofing checks (override-antispoof)
 • Override the username blacklist (tboverride-account)
 • नयाँ प्रयोगकर्ता खाता सृजना गर्नुहोस्। (createaccount)
Access private information (privateinfo)
 • आफ्नो व्यक्तिगत डेटा हेर्नुहोस (उदाहरण इमेल ठेगाना, सहि नाम) (viewmyprivateinfo)
Merge page histories (mergehistory)
 • पृष्ठका इतिहासहरु बुझाउने (mergehistory)
Access checkuser data (checkuser)
 • प्रयोगकर्ता जाँच लग हेर्ने (checkuser-log)
 • प्रयोगकर्ताहरूका आईपी ठेगानाहरू र अन्य जानकारी जाँच्ने (checkuser)
Create short URLs (shortenurls)
 • Create short URLs (urlshortener-create-url)
Globally block or unblock an IP address (globalblock)
 • Make and remove global blocks (globalblock)
Manage global account status (setglobalaccountstatus)
 • Lock or unlock global account (centralauth-lock)
 • Suppress or hide global account (centralauth-oversight)
Manage your OAuth clients (oauthmanageownclient)
 • Manage OAuth grants (mwoauthmanagemygrants)
 • Propose new OAuth consumers (mwoauthproposeconsumer)
 • Update OAuth consumers you control (mwoauthupdateownconsumer)
Access two-factor authentication (OATH) information for self and others (oath)
 • Query and validate OATH information for self and others (oathauth-api-all)

OAuth-specific grants

These additional grants are applicable to OAuth consumers.

Grantअधिकारहरू
User identity verification only, no ability to read pages or act on a user's behalf.
User identity verification only with access to real name and email address, no ability to read pages or act on a user's behalf.
"https://ne.wikibooks.org/wiki/विशेष:ListGrants" बाट अनुप्रेषित