विश्वव्यापी खाता विवरण

Jump to navigation Jump to search
खाता जानकारी हेर्ने
विश्वव्यापी खाता जानकारी
  • प्रयोगकर्ता नाम: MediaWiki spam cleanup
  • पञ्जीकृत: ०७:४४, १७ मार्च २०१५ (६ वर्ष अघि)
  • जम्मा सम्पादनहरूको गणना: ४६
  • संलग्न खाताहरूको संख्या: ६१३
स्थानीय खाताहरूको सूची
स्थानीय विकिसंलग्न गरिएकोविधिनिषेधितसम्पादन गणनासमूह
aa.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
aa.wiktionary.org१६:२१, २९ अक्टोबर २०२१प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ab.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
af.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
af.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
af.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ak.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ak.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ak.wiktionary.org१६:२१, २९ अक्टोबर २०२१प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
als.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
am.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
am.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ang.wikipedia.org१६:२१, २९ अक्टोबर २०२१प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ang.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ang.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ang.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
an.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
an.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
arc.wikipedia.org१६:२१, २९ अक्टोबर २०२१प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ar.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ar.wikinews.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ar.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ar.wikisource.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ast.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ast.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ast.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ast.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
as.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
as.wikibooks.org०७:४४, १७ मार्च २०१५गृह विकि(?)
as.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
av.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ay.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ay.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ay.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
az.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
az.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
az.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
az.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ba.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ba.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
be-tarask.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
be.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
be.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
bg.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
bg.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
bg.wikinews.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
bg.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
bg.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
bh.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
bh.wiktionary.org१६:२१, २९ अक्टोबर २०२१प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
bi.wikipedia.org१६:२१, २९ अक्टोबर २०२१प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
bi.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
bi.wiktionary.org१६:२१, २९ अक्टोबर २०२१प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
bm.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
bm.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
bm.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
bm.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
bn.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
bn.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
bo.wikipedia.org१६:२१, २९ अक्टोबर २०२१प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
bo.wikibooks.org१६:२१, २९ अक्टोबर २०२१प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
bo.wiktionary.org१६:२१, २९ अक्टोबर २०२१प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
br.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
br.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
bs.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
bs.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
bs.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
bug.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ca.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ca.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ca.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ceb.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ce.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
cho.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
chr.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
chr.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ch.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ch.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ch.wiktionary.org१६:२१, २९ अक्टोबर २०२१प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
chy.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
commons.wikimedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
co.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
co.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
co.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
cr.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
cr.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
cr.wiktionary.org१६:२१, २९ अक्टोबर २०२१प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
csb.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
csb.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
cs.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
cs.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
cs.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
cs.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
cv.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
cv.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
cy.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
cy.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
cy.wikisource.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
cy.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
da.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
da.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
da.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
da.wikisource.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
da.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
de.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
de.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
de.wikinews.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
de.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
de.wikisource.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
de.wikiversity.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
de.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
dv.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
dv.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
dz.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
dz.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ee.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
el.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
el.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
el.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
el.wikisource.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
el.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
en.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)रोक्ने अनन्त।
कारण: {{usernameblock}}
  • editing (sitewide)
  • स्वत: निषेध निस्क्रिय गरिएको
en.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
en.wikinews.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
en.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
en.wikisource.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
en.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
eo.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
eo.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
eo.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
eo.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
es.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
es.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
es.wikinews.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
es.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
es.wikisource.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
es.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
et.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
et.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
et.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
eu.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
eu.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
eu.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
eu.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
fa.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
fa.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
fa.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
fa.wikisource.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ff.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
fiu-vro.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
fi.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
fi.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
fi.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
fi.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
fj.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
fj.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
foundation.wikimedia.org१६:२१, २९ अक्टोबर २०२१प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
fo.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
fo.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
fr.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
fr.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
fr.wikinews.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
fr.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
fr.wikisource.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
fr.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
fur.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
fy.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
fy.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
fy.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ga.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ga.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ga.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ga.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
gd.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
gd.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
gl.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
gl.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
gl.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
gl.wikisource.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
gl.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
gn.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
gn.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
gn.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
got.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
got.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
gu.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
gu.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
gu.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
gu.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
gv.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
gv.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ha.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ha.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
haw.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
he.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
he.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
he.wikinews.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
he.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
he.wikisource.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
he.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
hi.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
hi.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
hi.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
hi.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ho.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
hr.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
hr.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
hr.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
hr.wikisource.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
hr.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ht.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
hu.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
hu.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
hu.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
hu.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
hy.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
hy.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
hy.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
hy.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
hz.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ia.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ia.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ia.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
id.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
id.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
id.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
id.wikisource.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
id.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ie.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ie.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ie.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ig.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ii.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ik.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ik.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ilo.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
io.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
io.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
is.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
is.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
is.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
is.wikisource.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
is.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
it.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
it.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
it.wikinews.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
it.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
it.wikisource.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
it.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
iu.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
iu.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ja.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ja.wikinews.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ja.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ja.wikisource.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ja.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
jbo.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
jbo.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
jv.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
jv.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ka.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ka.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ka.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ka.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
kg.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ki.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
kj.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
kk.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
kk.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
kk.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
kk.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
kl.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
kl.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
km.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
km.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
kn.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
kn.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
kn.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
kn.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ko.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ko.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ko.wikisource.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ko.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
kr.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
kr.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ks.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ks.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ks.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ks.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ku.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ku.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ku.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ku.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
kv.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
kw.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
kw.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
kw.wiktionary.org१६:२१, २९ अक्टोबर २०२१प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ky.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ky.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ky.wikiquote.org१६:२१, २९ अक्टोबर २०२१प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ky.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
lad.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
la.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
la.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
la.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
la.wikisource.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
la.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
lb.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
lb.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
lb.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
lb.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
lg.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
li.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
li.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
lmo.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ln.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ln.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ln.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
lo.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
lo.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
lt.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
lt.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
lt.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
lt.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
lv.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
lv.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
lv.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
www.mediawiki.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
meta.wikimedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
mg.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
mg.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
mg.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
mh.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
mh.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
mi.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
mi.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
mi.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
mk.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
mk.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
mk.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ml.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ml.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ml.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ml.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
mn.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
mn.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
mn.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
mr.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
mr.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
mr.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
mr.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ms.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ms.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
mt.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
mt.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
mus.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
my.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
my.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
my.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
nah.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
nah.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
nah.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
nap.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
na.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
na.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
na.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
na.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
nds.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
nds.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
nds.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
nds.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ne.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ne.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ne.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ng.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
nl.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
nl.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
nl.wikimedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
nl.wikinews.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
nl.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
nl.wikisource.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
nl.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
nn.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
nn.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
nn.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
no.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
no.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
no.wikinews.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
no.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
no.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
nv.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ny.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
oc.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
oc.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
oc.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
om.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
om.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
or.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
or.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
os.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
pam.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
pa.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
pa.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
pa.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
pih.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
pi.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
pi.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
pl.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
pl.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
pl.wikimedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
pl.wikinews.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
pl.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
pl.wikisource.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
pl.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ps.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ps.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ps.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
pt.wikipedia.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
pt.wikibooks.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
pt.wikinews.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
pt.wikiquote.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
pt.wikisource.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
pt.wiktionary.org२३:५३, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
qu.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
qu.wikibooks.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
qu.wikiquote.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
qu.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
rm.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
rm.wikibooks.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
rm.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
rn.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
rn.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
roa-rup.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
roa-rup.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ro.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ro.wikibooks.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ro.wikinews.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ro.wikiquote.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ro.wikisource.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ro.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ru.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ru.wikibooks.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ru.wikinews.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ru.wikiquote.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ru.wikisource.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ru.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
rw.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
rw.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sa.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sa.wikibooks.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sa.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
scn.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
scn.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sco.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sc.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sc.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sd.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sd.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
se.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
se.wikibooks.org१६:२१, २९ अक्टोबर २०२१प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sg.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sg.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sh.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sh.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
simple.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)रोक्ने अनन्त।
कारण: {{username}}
  • editing (sitewide)
  • स्वत: निषेध निस्क्रिय गरिएको
simple.wikibooks.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
simple.wikiquote.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
simple.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
si.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
si.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sk.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sk.wikibooks.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sk.wikiquote.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sk.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sl.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sl.wikibooks.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sl.wikiquote.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sl.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sm.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sm.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sn.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sn.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
wikisource.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
so.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
so.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
species.wikimedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sq.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sq.wikibooks.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sq.wikiquote.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sq.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sr.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sr.wikibooks.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sr.wikinews.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sr.wikiquote.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sr.wikisource.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sr.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ss.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ss.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
st.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
st.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
su.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
su.wikibooks.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
su.wikiquote.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
su.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sv.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sv.wikibooks.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sv.wikinews.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sv.wikiquote.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sv.wikisource.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sv.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sw.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sw.wikibooks.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sw.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ta.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ta.wikiquote.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ta.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
te.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
te.wikiquote.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
te.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
tg.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
tg.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
th.wikinews.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
th.wikiquote.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
th.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ti.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ti.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
tk.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
tk.wikibooks.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
tk.wikiquote.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
tk.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
tl.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
tl.wikibooks.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
tl.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
tn.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
tn.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
to.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
to.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
tpi.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
tpi.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
tr.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
tr.wikibooks.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
tr.wikiquote.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
tr.wikisource.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
tr.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ts.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ts.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
tt.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
tt.wikibooks.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
tt.wikiquote.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
tt.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
tum.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
tw.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
tw.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ty.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
udm.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ug.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ug.wikibooks.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ug.wikiquote.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ug.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
uk.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
uk.wikinews.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
uk.wikiquote.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
uk.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ur.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ur.wikibooks.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ur.wikiquote.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ur.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
uz.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
uz.wikibooks.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
uz.wikiquote.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
uz.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
vec.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ve.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
vi.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
vi.wikibooks.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
vi.wikiquote.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
vi.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
vo.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
vo.wikibooks.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
vo.wikiquote.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
vo.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
war.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
wa.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
wa.wikibooks.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
wa.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
wikimania2005.wikimedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
wo.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
wo.wikiquote.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
wo.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
xh.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
xh.wikibooks.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
xh.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
yi.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
yi.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
yo.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
yo.wikibooks.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
yo.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
za.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
za.wikibooks.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
za.wikiquote.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
za.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
zh-min-nan.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
zh-min-nan.wikibooks.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
zh-min-nan.wikiquote.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
zh-min-nan.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
zh.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
zh.wikibooks.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
zh.wikiquote.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
zh.wikisource.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
zh.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
zu.wikipedia.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
zu.wikibooks.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
zu.wiktionary.org२३:५४, १५ अप्रिल २०१५प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)