विश्वव्यापी खाता विवरण

Jump to navigation Jump to search
खाता जानकारी हेर्ने
विश्वव्यापी खाता जानकारी
  • प्रयोगकर्ता नाम: .sEdivad
  • पञ्जीकृत: ०१:१९, ८ अगष्ट २०१२ (८ वर्ष अघि)
  • जम्मा सम्पादनहरूको गणना: ९,६२३
  • संलग्न खाताहरूको संख्या: ७०९
स्थानीय खाताहरूको सूची
स्थानीय विकिसंलग्न गरिएकोविधिनिषेधितसम्पादन गणनासमूह
ab.wikipedia.org०२:२९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ace.wikipedia.org०२:२९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
af.wikipedia.org०२:२९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
af.wikibooks.org०२:२९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
af.wikiquote.org०२:२९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
af.wiktionary.org०२:२९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ak.wikipedia.org०२:२९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
als.wikipedia.org०२:२९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
am.wikipedia.org०२:२९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
am.wikiquote.org०२:२९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
am.wiktionary.org०२:२९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ang.wikipedia.org०२:२९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ang.wikibooks.org०२:२९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ang.wiktionary.org०२:२९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
an.wikipedia.org०२:२९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
an.wiktionary.org०२:२९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
arc.wikipedia.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ar.wikipedia.org०२:२९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ar.wikibooks.org०२:२९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ar.wikimedia.org११:४०, २५ अक्टोबर २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ar.wikinews.org०२:२९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ar.wikiquote.org०२:२९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ar.wikisource.org०२:२९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ar.wikiversity.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ar.wiktionary.org०२:२९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
arz.wikipedia.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ast.wikipedia.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ast.wiktionary.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
as.wikipedia.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
av.wikipedia.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ay.wikipedia.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ay.wiktionary.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
az.wikipedia.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
az.wikibooks.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
az.wikiquote.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
az.wikisource.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
az.wiktionary.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
bar.wikipedia.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
bat-smg.wikipedia.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ba.wikipedia.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
bcl.wikipedia.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
bd.wikimedia.org११:४३, २५ अक्टोबर २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
be-tarask.wikipedia.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
beta.wikiversity.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
be.wikipedia.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
be.wikibooks.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
be.wikimedia.org११:४३, २५ अक्टोबर २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
be.wikiquote.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
be.wikisource.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
be.wiktionary.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
bg.wikipedia.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
bg.wikibooks.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
bg.wikinews.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
bg.wikiquote.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
bg.wikisource.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
bg.wiktionary.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
bh.wikipedia.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
bi.wikipedia.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
bjn.wikipedia.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
bm.wikipedia.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
bn.wikipedia.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
bn.wikibooks.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
bn.wikisource.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
bn.wiktionary.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
bo.wikipedia.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
bpy.wikipedia.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
br.wikipedia.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
br.wikimedia.org११:४६, २५ अक्टोबर २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
br.wikiquote.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
br.wikisource.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
br.wiktionary.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
bs.wikipedia.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
bs.wikibooks.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
bs.wikinews.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
bs.wikiquote.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
bs.wikisource.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
bs.wiktionary.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
bug.wikipedia.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
bxr.wikipedia.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ca.wikipedia.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ca.wikibooks.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ca.wikinews.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ca.wikiquote.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ca.wikisource.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ca.wiktionary.org०२:३०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
cbk-zam.wikipedia.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
cdo.wikipedia.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ceb.wikipedia.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ce.wikipedia.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
chr.wikipedia.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
chr.wiktionary.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ch.wikipedia.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
chy.wikipedia.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ckb.wikipedia.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
commons.wikimedia.org०१:१९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)२६
co.wikipedia.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
co.wikimedia.org११:४९, २५ अक्टोबर २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
co.wiktionary.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
crh.wikipedia.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
cr.wikipedia.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
csb.wikipedia.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
csb.wiktionary.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
cs.wikipedia.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
cs.wikibooks.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
cs.wikinews.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
cs.wikiquote.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
cs.wikisource.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
cs.wikiversity.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
cs.wiktionary.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
cu.wikipedia.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
cv.wikipedia.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
cv.wikibooks.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
cy.wikipedia.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
cy.wikibooks.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
cy.wikiquote.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
cy.wikisource.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
cy.wiktionary.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
da.wikipedia.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
da.wikibooks.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
da.wikiquote.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
da.wikisource.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
da.wiktionary.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
de.wikipedia.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
de.wikibooks.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
de.wikinews.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
de.wikiquote.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
de.wikisource.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
de.wikiversity.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
de.wiktionary.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
diq.wikipedia.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
dk.wikimedia.org११:५२, २५ अक्टोबर २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
dsb.wikipedia.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
dv.wikipedia.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
dv.wiktionary.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
dz.wikipedia.org०२:३१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ee.wikipedia.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
el.wikipedia.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
el.wikibooks.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
el.wikinews.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
el.wikiquote.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
el.wikisource.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
el.wikiversity.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
el.wiktionary.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
eml.wikipedia.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
en.wikipedia.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
en.wikibooks.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
en.wikinews.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
en.wikiquote.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
en.wikisource.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
en.wikiversity.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
en.wikivoyage.org०२:०४, ४ जुलाई २०१३प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
en.wiktionary.org०१:१९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)१३
eo.wikipedia.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
eo.wikibooks.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
eo.wikinews.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
eo.wikiquote.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
eo.wikisource.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
eo.wiktionary.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
es.wikipedia.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
es.wikibooks.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
es.wikinews.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
es.wikiquote.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
es.wikisource.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
es.wikiversity.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
es.wikivoyage.org२३:१४, ३ जुलाई २०१३प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
es.wiktionary.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
et.wikipedia.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
et.wikibooks.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ee.wikimedia.org११:५५, २५ अक्टोबर २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
et.wikiquote.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
et.wikisource.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
et.wiktionary.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
eu.wikipedia.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
eu.wikibooks.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
eu.wikiquote.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
eu.wiktionary.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ext.wikipedia.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
fa.wikipedia.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
fa.wikibooks.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
fa.wikinews.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
fa.wikiquote.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
fa.wikisource.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
fa.wiktionary.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ff.wikipedia.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
fiu-vro.wikipedia.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
fi.wikipedia.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
fi.wikibooks.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
fi.wikimedia.org११:५७, २५ अक्टोबर २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
fi.wikinews.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
fi.wikiquote.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
fi.wikisource.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
fi.wikiversity.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
fi.wiktionary.org०२:३२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
fj.wikipedia.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
fj.wiktionary.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
fo.wikipedia.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
fo.wikisource.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
fo.wiktionary.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
frp.wikipedia.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
frr.wikipedia.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
fr.wikipedia.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
fr.wikibooks.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
fr.wikinews.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
fr.wikiquote.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
fr.wikisource.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
fr.wikiversity.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
fr.wikivoyage.org१४:३७, ३ जुलाई २०१३प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
fr.wiktionary.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
fur.wikipedia.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
fy.wikipedia.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
fy.wikibooks.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
fy.wiktionary.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
gag.wikipedia.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
gan.wikipedia.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ga.wikipedia.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ga.wiktionary.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
gd.wikipedia.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
gd.wiktionary.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
glk.wikipedia.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
gl.wikipedia.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
gl.wikibooks.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
gl.wikiquote.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
gl.wikisource.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
gl.wiktionary.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
gn.wikipedia.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
gn.wiktionary.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
got.wikipedia.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
gu.wikipedia.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
gu.wikiquote.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
gu.wikisource.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
gu.wiktionary.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
gv.wikipedia.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
gv.wiktionary.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
hak.wikipedia.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ha.wikipedia.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ha.wiktionary.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
haw.wikipedia.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
he.wikipedia.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
he.wikibooks.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
he.wikinews.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
he.wikiquote.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
he.wikisource.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
he.wiktionary.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
hif.wikipedia.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
hi.wikipedia.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
hi.wikibooks.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
hi.wikiquote.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
hi.wiktionary.org०२:३३, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
hr.wikipedia.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
hr.wikibooks.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
hr.wikiquote.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
hr.wikisource.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
hr.wiktionary.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
hsb.wikipedia.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
hsb.wiktionary.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ht.wikipedia.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
hu.wikipedia.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
hu.wikibooks.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
hu.wikiquote.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
hu.wikisource.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
hu.wiktionary.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
hy.wikipedia.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
hy.wikibooks.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
hy.wikiquote.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
hy.wikisource.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
hy.wiktionary.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ia.wikipedia.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ia.wikibooks.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ia.wiktionary.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
id.wikipedia.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
id.wikibooks.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
id.wikiquote.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
id.wikisource.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
id.wiktionary.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ie.wikipedia.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ie.wikibooks.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ie.wiktionary.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ig.wikipedia.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ik.wikipedia.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ik.wiktionary.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ilo.wikipedia.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
incubator.wikimedia.org०२:४२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
io.wikipedia.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
io.wiktionary.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
is.wikipedia.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
is.wikibooks.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
is.wikiquote.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
is.wikisource.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
is.wiktionary.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
it.wikipedia.org०१:१९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)६,११५autopatrolled
it.wikibooks.org०१:१९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)१३
it.wikinews.org०१:१९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)१०६
it.wikiquote.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
it.wikisource.org०१:१९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)५३
it.wikiversity.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
it.wikivoyage.org०२:४१, २५ जुन २०१३प्रवेशद्वारा निर्मित(?)१६
it.wiktionary.org०१:१९, ८ अगष्ट २०१२गृह विकि(?)२,५६७
iu.wikipedia.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
iu.wiktionary.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ja.wikipedia.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ja.wikibooks.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ja.wikinews.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ja.wikiquote.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ja.wikisource.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ja.wikiversity.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ja.wiktionary.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
jbo.wikipedia.org०२:३४, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
jbo.wiktionary.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
jv.wikipedia.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
jv.wiktionary.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
kaa.wikipedia.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
kab.wikipedia.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ka.wikipedia.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ka.wikibooks.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ka.wikiquote.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ka.wiktionary.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
kbd.wikipedia.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
kg.wikipedia.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ki.wikipedia.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
kk.wikipedia.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
kk.wikibooks.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
kk.wiktionary.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
kl.wikipedia.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
kl.wiktionary.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
km.wikipedia.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
km.wikibooks.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
km.wiktionary.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
kn.wikipedia.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
kn.wikiquote.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
kn.wikisource.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
kn.wiktionary.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
koi.wikipedia.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ko.wikipedia.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ko.wikibooks.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ko.wikinews.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ko.wikiquote.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ko.wikisource.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ko.wiktionary.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
krc.wikipedia.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ksh.wikipedia.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ks.wikipedia.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ks.wiktionary.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ku.wikipedia.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ku.wikibooks.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ku.wikiquote.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ku.wiktionary.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
kv.wikipedia.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
kw.wikipedia.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
kw.wiktionary.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ky.wikipedia.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ky.wikibooks.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ky.wikiquote.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ky.wiktionary.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
lad.wikipedia.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
la.wikipedia.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
la.wikibooks.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
la.wikiquote.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
la.wikisource.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
la.wiktionary.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
lbe.wikipedia.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
lb.wikipedia.org०२:३५, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
lb.wiktionary.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
lez.wikipedia.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
lg.wikipedia.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
lij.wikipedia.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
li.wikipedia.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
li.wikibooks.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
li.wikiquote.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
li.wikisource.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
li.wiktionary.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
lmo.wikipedia.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ln.wikipedia.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ln.wiktionary.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
login.wikimedia.org१५:२८, १९ जुलाई २०१३प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
lo.wikipedia.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
lo.wiktionary.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ltg.wikipedia.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
lt.wikipedia.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
lt.wikibooks.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
lt.wikiquote.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
lt.wikisource.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
lt.wiktionary.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
lv.wikipedia.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
lv.wiktionary.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
map-bms.wikipedia.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
mdf.wikipedia.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
www.mediawiki.org०२:४२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)२३६
meta.wikimedia.org०१:१९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)१३०
mg.wikipedia.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
mg.wikibooks.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
mg.wiktionary.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
mhr.wikipedia.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
mi.wikipedia.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
mi.wiktionary.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
mk.wikipedia.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
mk.wikibooks.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
mk.wikimedia.org१२:१८, २५ अक्टोबर २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
mk.wikisource.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
mk.wiktionary.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ml.wikipedia.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ml.wikibooks.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ml.wikiquote.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ml.wikisource.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ml.wiktionary.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
mn.wikipedia.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
mn.wiktionary.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
mrj.wikipedia.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
mr.wikipedia.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
mr.wikibooks.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
mr.wikiquote.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
mr.wikisource.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
mr.wiktionary.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ms.wikipedia.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ms.wikibooks.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ms.wiktionary.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
mt.wikipedia.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
mt.wiktionary.org०२:३६, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
mwl.wikipedia.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
mx.wikimedia.org१२:२१, २५ अक्टोबर २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
myv.wikipedia.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
my.wikipedia.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
my.wiktionary.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
mzn.wikipedia.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
nah.wikipedia.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
nah.wiktionary.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
nap.wikipedia.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)१५
na.wikipedia.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
na.wiktionary.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
nds-nl.wikipedia.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
nds.wikipedia.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
nds.wiktionary.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ne.wikipedia.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ne.wikibooks.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ne.wiktionary.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
new.wikipedia.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
nl.wikipedia.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
nl.wikibooks.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
nl.wikimedia.org१२:२३, २५ अक्टोबर २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
nl.wikiquote.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
nl.wikisource.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
nl.wiktionary.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
nn.wikipedia.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
nn.wikiquote.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
nn.wiktionary.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
nov.wikipedia.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
no.wikipedia.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
no.wikibooks.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
no.wikimedia.org१२:२३, २५ अक्टोबर २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
no.wikinews.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
no.wikiquote.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
no.wikisource.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
no.wiktionary.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
nrm.wikipedia.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
nso.wikipedia.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
nv.wikipedia.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
nyc.wikimedia.org१२:२५, २५ अक्टोबर २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ny.wikipedia.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
oc.wikipedia.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
oc.wikibooks.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
oc.wiktionary.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
om.wikipedia.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
om.wiktionary.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
or.wikipedia.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
or.wiktionary.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
os.wikipedia.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
outreach.wikimedia.org१२:२६, २५ अक्टोबर २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
pa-us.wikimedia.org१२:२६, २५ अक्टोबर २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
pag.wikipedia.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
pam.wikipedia.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
pap.wikipedia.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
pa.wikipedia.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
pa.wikibooks.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
pa.wiktionary.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
pcd.wikipedia.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
pdc.wikipedia.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
pfl.wikipedia.org०२:३७, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
pih.wikipedia.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
pi.wikipedia.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
pl.wikipedia.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
pl.wikibooks.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
pl.wikimedia.org१२:२८, २५ अक्टोबर २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
pl.wikinews.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
pl.wikiquote.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
pl.wikisource.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
pl.wiktionary.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
pms.wikipedia.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
pnb.wikipedia.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
pnb.wiktionary.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
pnt.wikipedia.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ps.wikipedia.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ps.wiktionary.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
pt.wikipedia.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
pt.wikibooks.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
pt.wikinews.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
pt.wikiquote.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
pt.wikisource.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
pt.wikiversity.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
pt.wiktionary.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
qu.wikipedia.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
qu.wiktionary.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
rm.wikipedia.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
rmy.wikipedia.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
rn.wikipedia.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
roa-rup.wikipedia.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
roa-rup.wiktionary.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
roa-tara.wikipedia.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ro.wikipedia.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ro.wikibooks.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ro.wikinews.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ro.wikiquote.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ro.wikisource.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ro.wiktionary.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
rue.wikipedia.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ru.wikipedia.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ru.wikibooks.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ru.wikimedia.org१२:३२, २५ अक्टोबर २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ru.wikinews.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ru.wikiquote.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ru.wikisource.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ru.wikiversity.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ru.wikivoyage.org२३:३०, ५ जुलाई २०१३प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ru.wiktionary.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
rw.wikipedia.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
rw.wiktionary.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sah.wikipedia.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sah.wikisource.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sa.wikipedia.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sa.wikibooks.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sa.wikisource.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sa.wiktionary.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
scn.wikipedia.org०१:१९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)२१४
scn.wiktionary.org०१:१९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)२४
sco.wikipedia.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sc.wikipedia.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sd.wikipedia.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sd.wiktionary.org०२:३८, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
se.wikipedia.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
se.wikimedia.org१२:३४, २५ अक्टोबर २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sg.wikipedia.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sg.wiktionary.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sh.wikipedia.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sh.wiktionary.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
simple.wikipedia.org०२:२९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
simple.wiktionary.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
si.wikipedia.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
si.wikibooks.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
si.wiktionary.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sk.wikipedia.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sk.wikibooks.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sk.wikiquote.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sk.wikisource.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sk.wiktionary.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sl.wikipedia.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sl.wikibooks.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sl.wikiquote.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sl.wikisource.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sl.wikiversity.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sl.wiktionary.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sm.wikipedia.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sm.wiktionary.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sn.wikipedia.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
wikisource.org०२:४२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
so.wikipedia.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
so.wiktionary.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
species.wikimedia.org०२:४२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sq.wikipedia.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sq.wikibooks.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sq.wikinews.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sq.wikiquote.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sq.wiktionary.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
srn.wikipedia.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sr.wikipedia.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sr.wikibooks.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sr.wikinews.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sr.wikiquote.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sr.wikisource.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sr.wiktionary.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ss.wikipedia.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ss.wiktionary.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
stq.wikipedia.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
st.wikipedia.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
st.wiktionary.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
su.wikipedia.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
su.wikibooks.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
su.wikiquote.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
su.wiktionary.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sv.wikipedia.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sv.wikibooks.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sv.wikinews.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sv.wikiquote.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sv.wikisource.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sv.wikiversity.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sv.wiktionary.org०२:३९, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sw.wikipedia.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
sw.wiktionary.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
szl.wikipedia.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ta.wikipedia.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ta.wikibooks.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ta.wikinews.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ta.wikiquote.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ta.wikisource.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ta.wiktionary.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
test2.wikipedia.org०२:४२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
test.wikipedia.org०२:४२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
tet.wikipedia.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
te.wikipedia.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
te.wikibooks.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
te.wikiquote.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
te.wikisource.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
te.wiktionary.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
tg.wikipedia.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
tg.wikibooks.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
tg.wiktionary.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
th.wikipedia.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
th.wikibooks.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
th.wikiquote.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
th.wikisource.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
th.wiktionary.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ti.wikipedia.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ti.wiktionary.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
tk.wikipedia.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
tk.wiktionary.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
tl.wikipedia.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)१०
tl.wikibooks.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
tl.wiktionary.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
tn.wikipedia.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
tn.wiktionary.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
to.wikipedia.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
tpi.wikipedia.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
tpi.wiktionary.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
tr.wikipedia.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
tr.wikibooks.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
tr.wikimedia.org१२:४५, २५ अक्टोबर २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
tr.wikinews.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
tr.wikiquote.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
tr.wikisource.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
tr.wiktionary.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ts.wikipedia.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ts.wiktionary.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
tt.wikipedia.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
tt.wikibooks.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
tt.wiktionary.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
tum.wikipedia.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
tw.wikipedia.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ty.wikipedia.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ua.wikimedia.org१२:४७, २५ अक्टोबर २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
udm.wikipedia.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ug.wikipedia.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ug.wiktionary.org०२:४०, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
uk.wikipedia.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
uk.wikibooks.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
uk.wikinews.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
uk.wikiquote.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
uk.wikisource.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
uk.wiktionary.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ur.wikipedia.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ur.wikibooks.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ur.wikiquote.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ur.wiktionary.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
uz.wikipedia.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
uz.wikibooks.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
uz.wikiquote.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
uz.wiktionary.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
vec.wikipedia.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
vec.wikisource.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
vec.wiktionary.org१६:५९, २३ जुन २०१३प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
vep.wikipedia.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ve.wikipedia.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
vi.wikipedia.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
vi.wikibooks.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
vi.wikiquote.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
vi.wikisource.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
vi.wiktionary.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
vls.wikipedia.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
vo.wikipedia.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
vo.wiktionary.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
war.wikipedia.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
wa.wikipedia.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
wa.wiktionary.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
www.wikidata.org१५:४३, २५ जुन २०१३प्रवेशद्वारा निर्मित(?)१८
wo.wikipedia.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
wo.wikiquote.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
wo.wiktionary.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
wuu.wikipedia.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
xal.wikipedia.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
xh.wikipedia.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
xmf.wikipedia.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
yi.wikipedia.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
yi.wikisource.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
yi.wiktionary.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
yo.wikipedia.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
za.wikipedia.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
za.wiktionary.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
zea.wikipedia.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
zh-classical.wikipedia.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
zh-min-nan.wikipedia.org०२:४२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
zh-min-nan.wikibooks.org०२:४२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
zh-min-nan.wikiquote.org०२:४२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
zh-min-nan.wikisource.org०२:४२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
zh-min-nan.wiktionary.org०२:४२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
zh-yue.wikipedia.org०२:४२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
zh.wikipedia.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
zh.wikibooks.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
zh.wikinews.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
zh.wikiquote.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
zh.wikisource.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
zh.wiktionary.org०२:४१, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
zu.wikipedia.org०२:४२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
zu.wiktionary.org०२:४२, ८ अगष्ट २०१२प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
"https://ne.wikibooks.org/wiki/विशेष:CentralAuth/.sEdivad" बाट अनुप्रेषित