निषेधित प्रयोगकर्ताहरू

यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्
रोकलगाइएका प्रयोगकर्ताहरू खोज्नुहोस
प्रथम पृष्ठअगाडिको पृष्ठपछिको पृष्ठअन्तिम पृष्ठ
समयछाप लक्ष्य सकिनेछ रोक लगाउने प्रबन्धक पारामिटर्स रोक्ने कारण
१८:२०, १९ अगस्ट २०१६ VaughnBrinker04 (कुरा गर्नेयोगदानहरू) अनिश्चित काल Syum90 (कुरा गर्नेयोगदानहरू) खाता खोल्न बन्देज गरिएको, स्वत: निषेध निस्क्रिय गरिएको, इमेल बन्देज गरिएको, आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन Spam/advertising-only account
१३:५९, ९ नोभेम्बर २०१५ NicholeLock8 (कुरा गर्नेयोगदानहरू) अनिश्चित काल Syum90 (कुरा गर्नेयोगदानहरू) खाता खोल्न बन्देज गरिएको, इमेल बन्देज गरिएको, आफ्नै वार्तालाप पृष्ठ सम्पादन गर्न सकिंदैन Spam (global sysop action)
०९:२९, ३ डिसेम्बर २०१४ GracielMunro (कुरा गर्नेयोगदानहरू) अनिश्चित काल Mathonius (कुरा गर्नेयोगदानहरू) खाता खोल्न बन्देज गरिएको Spambot (steward action)
१४:४९, ३ जुलाई २०१३ WhitneyNe (कुरा गर्नेयोगदानहरू) अनिश्चित काल Mh7kJ (कुरा गर्नेयोगदानहरू) खाता खोल्न बन्देज गरिएको Spambot (global sysop action)
१७:२३, ९ फेब्रुअरी २००६ 130.179.29.151 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
००:४७, १४ अक्टोबर २००५ 62.253.96.40 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
००:३१, १४ अक्टोबर २००५ 83.92.133.208 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
००:३०, १४ अक्टोबर २००५ 83.92.133.19 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
००:३०, १४ अक्टोबर २००५ 81.169.180.180 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
००:२८, १४ अक्टोबर २००५ 63.19.151.113 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
००:२७, १४ अक्टोबर २००५ 152.163.100.198 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
००:२७, १४ अक्टोबर २००५ 212.112.232.175 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
००:२७, १४ अक्टोबर २००५ 145.97.39.140 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
००:०१, १४ अक्टोबर २००५ 141.76.1.122 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
००:०१, १४ अक्टोबर २००५ 141.76.1.121 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
२१:५२, १३ अक्टोबर २००५ 129.234.4.76 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
०६:३१, १३ अक्टोबर २००५ 137.155.211.15 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
०६:३२, ५ अक्टोबर २००५ 68.32.224.128 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
०६:२१, ५ अक्टोबर २००५ 24.253.140.156 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
०६:२१, ५ अक्टोबर २००५ 69.231.143.133 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
०६:२१, ५ अक्टोबर २००५ 209.114.99.138 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
०६:१८, ५ अक्टोबर २००५ 81.9.19.22 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
२३:२३, ४ अक्टोबर २००५ 67.19.70.180 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
०१:००, ३० सेप्टेम्बर २००५ 195.225.176.35 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
२३:४८, १८ सेप्टेम्बर २००५ 66.93.170.242 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
२३:४८, १८ सेप्टेम्बर २००५ 195.137.213.113 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
२३:४७, १८ सेप्टेम्बर २००५ 193.219.28.149 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
०६:२७, १८ सेप्टेम्बर २००५ 131.175.189.134 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
०६:११, १८ सेप्टेम्बर २००५ 80.190.250.139 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
०६:०६, १८ सेप्टेम्बर २००५ 70.179.160.19 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
०५:५९, १८ सेप्टेम्बर २००५ 64.230.18.79 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
०५:५९, १८ सेप्टेम्बर २००५ 64.246.50.101 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
०५:५९, १८ सेप्टेम्बर २००५ 213.203.214.130 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
०५:५९, १८ सेप्टेम्बर २००५ 164.8.213.91 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
०५:५८, १८ सेप्टेम्बर २००५ 83.233.27.60 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
०५:५८, १८ सेप्टेम्बर २००५ 212.218.64.68 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
०५:५८, १८ सेप्टेम्बर २००५ 195.169.149.213 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
०५:५३, १८ सेप्टेम्बर २००५ 82.94.251.206 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
०५:५२, १८ सेप्टेम्बर २००५ 69.13.252.34 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
०५:५२, १८ सेप्टेम्बर २००५ 212.112.235.78 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
०५:५२, १८ सेप्टेम्बर २००५ 194.25.9.105 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
०५:५२, १८ सेप्टेम्बर २००५ 192.42.113.248 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
०५:५१, १८ सेप्टेम्बर २००५ 80.237.206.93 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
०५:५१, १८ सेप्टेम्बर २००५ 209.221.193.39 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
०६:१०, १५ सेप्टेम्बर २००५ 81.169.174.240 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
०६:१०, १५ सेप्टेम्बर २००५ 62.197.40.155 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
०६:०९, १५ सेप्टेम्बर २००५ 212.112.242.159 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
०६:०९, १५ सेप्टेम्बर २००५ 213.239.194.175 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
०७:०६, ११ सेप्टेम्बर २००५ 69.61.21.50 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
०६:०४, ११ सेप्टेम्बर २००५ 220.161.154.90 (कुरा गर्ने) अनिश्चित काल   खाता खोल्न बन्देज गरिएको Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
प्रथम पृष्ठअगाडिको पृष्ठपछिको पृष्ठअन्तिम पृष्ठ
"https://ne.wikibooks.org/wiki/विशेष:BlockList" बाट निकालिएको