सबैभन्दा धेरै श्रेणीहरू भएका लेखहरू

Jump to navigation Jump to search

निम्न आँकडा क्याच हो र १७:२९, १९ अक्टोबर २०२० पहिला अद्यतन गरिएको थियो। यस क्याचमा उपलब्ध ५,००० कारणहरू हुन्।

देखाई रहेको छ४८ परिणाम सम्म पहुँच # देखि #४८ मा।

हेर्नुहोस् (पहिलेको ५० • अर्को ५०) (२०५०१००२५०५००)

 1. महाभारत खण्ड ८‏‎ (१० श्रेणीहरू)
 2. महाभारत खण्ड २२‏‎ (१० श्रेणीहरू)
 3. महाभारत खण्ड २१‏‎ (१० श्रेणीहरू)
 4. महाभारत खण्ड १०‏‎ (१० श्रेणीहरू)
 5. महाभारत खण्ड १८‏‎ (९ श्रेणीहरू)
 6. महाभारत खण्ड ७‏‎ (९ श्रेणीहरू)
 7. महाभारत खण्ड १७‏‎ (९ श्रेणीहरू)
 8. महाभारत खण्ड ६‏‎ (९ श्रेणीहरू)
 9. महाभारत खण्ड १६‏‎ (९ श्रेणीहरू)
 10. महाभारत खण्ड ५‏‎ (९ श्रेणीहरू)
 11. महाभारत खण्ड १५‏‎ (९ श्रेणीहरू)
 12. महाभारत खण्ड ४‏‎ (९ श्रेणीहरू)
 13. महाभारत खण्ड १४‏‎ (९ श्रेणीहरू)
 14. महाभारत खण्ड ३‏‎ (९ श्रेणीहरू)
 15. महाभारत खण्ड १३‏‎ (९ श्रेणीहरू)
 16. महाभारत खण्ड १२‏‎ (९ श्रेणीहरू)
 17. महाभारत खण्ड ११‏‎ (९ श्रेणीहरू)
 18. महाभारत खण्ड २०‏‎ (९ श्रेणीहरू)
 19. महाभारत खण्ड २‏‎ (९ श्रेणीहरू)
 20. महाभारत खण्ड १‏‎ (९ श्रेणीहरू)
 21. महाभारत खण्ड ९‏‎ (९ श्रेणीहरू)
 22. महाभारत खण्ड १९‏‎ (९ श्रेणीहरू)
 23. अक्षमालिकोपनिषद‏‎ (८ श्रेणीहरू)
 24. आत्मबोधोपनिषद‏‎ (८ श्रेणीहरू)
 25. छान्दोग्य उपनिषद्‏‎ (७ श्रेणीहरू)
 26. बृहदारण्यक उपनिषद्‏‎ (७ श्रेणीहरू)
 27. छन्द‏‎ (६ श्रेणीहरू)
 28. ब्रह्म पुराण‏‎ (६ श्रेणीहरू)
 29. यजुर्वेद‏‎ (५ श्रेणीहरू)
 30. ऋग्वेद‏‎ (५ श्रेणीहरू)
 31. सम्पूर्ण नेपाली भाषा व्याकरण‏‎ (५ श्रेणीहरू)
 32. नेपाली भाषा व्याकरण‏‎ (४ श्रेणीहरू)
 33. कारक र विभक्ति‏‎ (३ श्रेणीहरू)
 34. नेपालको संविधान २०७२/भाग–२ नागरिकता‏‎ (३ श्रेणीहरू)
 35. उपनिषद‏‎ (३ श्रेणीहरू)
 36. नेपालको संविधान २०७२‏‎ (३ श्रेणीहरू)
 37. अनुकरणात्मक शब्द‏‎ (२ श्रेणीहरू)
 38. ढिँडो‏‎ (२ श्रेणीहरू)
 39. मम:‏‎ (२ श्रेणीहरू)
 40. अथर्ववेद‏‎ (२ श्रेणीहरू)
 41. ढकने‏‎ (२ श्रेणीहरू)
 42. सामवेद‏‎ (२ श्रेणीहरू)
 43. नेपाली भाषा व्याकरण/पृष्ठभूमि र विषय सूचि‏‎ (२ श्रेणीहरू)
 44. मुनामदन‏‎ (२ श्रेणीहरू)
 45. भानुभक्तको रामायण‏‎ (२ श्रेणीहरू)
 46. मुख्य पृष्ठ/बालपुस्तक‏‎ (२ श्रेणीहरू)
 47. कोमलका कविताहरू‏‎ (२ श्रेणीहरू)
 48. महाभारत‏‎ (२ श्रेणीहरू)

हेर्नुहोस् (पहिलेको ५० • अर्को ५०) (२०५०१००२५०५००)

"https://ne.wikibooks.org/wiki/विशेष:MostCategories" बाट अनुप्रेषित