प्रयोगकर्ता:Jhalakram Lamichhane

नेपाली विकिपुस्तकबाट, स्वतन्त्र पुस्तकालय
Jump to navigation Jump to search

माननव सेवा नै कुनै भगवानको सेवा हो ।

भगवान आफैभित्र हुन्छ


ईश्वरलाई पूर्ण विश्वास राख्नेले जे पनि पाउन सक्दछ ।