चित्र:Sanskritik rupantaran.pdf

नेपाली विकिपुस्तकबाट, स्वतन्त्र पुस्तकालय
Jump to navigation Jump to search
पृष्ठ मा जाने


मूल फाइल(१,२३९ × १,७५४ पिक्सेलहरू, फाइल आकार: ८८९ किलोबाइटहरू, MIME प्रकार: application/pdf, ७२ पृष्ठहरू)

The author Narayan Prasad Chandara has provided written permission of using this book under open source license.

फाइल इतिहास

मिति/समय मा क्लिक गरेर त्यससमयमा यो फाइल कस्तो थियो भनेर हेर्न सकिन्छ ।

मिति/समयथम्बनेलआकारहरूप्रयोगकर्ताटिप्पणी
हालको०८:२५, १९ अप्रिल २०११थम्बनेल ०८:२५, १९ अप्रिल २०११ संस्करणको रुपमा१,२३९ × १,७५४, ७२ पृष्ठहरू (८८९ किलोबाइटहरू)Ganesh Paudel (कुरा गर्नेयोगदानहरू)The author Narayan Prasad Chandara has provided written permission of using this book under open source license.

यस फाइलमा निम्न पृष्ठ जोडिन्छ: